პერსპექტივები

COVID-19: ადამიანები, ტექნოლოგიები და გზა ორგანიზაციული მდგრადობისკენ

ხედვა ტექნოლოგიების სფეროს ლიდერებისთვის

ეს უკანასკნელი ნაშრომი განიხილავს IT ლიდერების პასუხისმგებლობას, არა მხოლოდ წარმართონ თავისი ფუნქცია მიმდინარე პანდემიის ფონზე, არამედ ხელი შუწყონ მთელი საწარმოს ფუნქციონირებას, მითუმეტეს რომ ტექნოლგიები ბიზნესის სულ უფრო და უფრო ინტეგრირებული ნაწილი ხდება.

ორგანიზაციის ბიზნეს მდგრადობა დამოკიდებულია მის ტექნოლოგიებსა და სისტემებზე და ტექნოლოგიურმა ლიდერებმა უნდა გაითავისონ კრიზისული სიტუაციების ლიდერის როლი. გამოწვევებზე დროული რეაგირებისთვის ტექნოლოგიურმა ლიდერებმა უნდა განახორციელონ ტავისი სტრატეგიები 3 მთავარი მიმართულებით: გეგმები, ადამიანები და პრაქტიკა. სამივე უმთავრესია ადამიანების უსაფრთხოებისა და პროდუქტიულობისთვის და მდგრადი ორგანიზაციის შექმნისთვის.

სტატიაში განხილული თემები:

  • გეგმები: საპასუხო სტრატეგიების შემუშავება. მნიშვნელოვანია, რომ IT ორგანიზაციებს ფქონდეთ სათანადო სტრატეგია და გეგმები ოპერაციული მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.  
  • ადამიანები: ჯანმრთელობის, კეთილდღობისა და პროდუტიულობის უზრუნველყოფა. ჩვენი ხალხის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტია. 
  • პრაქტიკა: ბიზნეს ოპერაციების განგრძობითობა. ტექნოლოგიურმა ლიდერებმა უნდა მაქსიმალურად მხარი დაუჭირონ ბიზნესის იმ სფეროებს, რომლებიც სავარაუდოდ ყველაზე მეტად დაზარალდებიან.
  • გრძელვადიანი ზეგავლენა: მდგრადობის შენარჩუნობა ბიზნესის მომავლის განახლებასთან ერთად..

დელოიტის კანადის ოფისის მიერ მომზადებული სტატია..

ადამიანები, ტექნოლოგიები და გზა ორგანიზაციული მდგრადობისკენ: COVID-19
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?