სიახლეები

დელოიტი კენედის მიერ აღიარებულ იქნა ლიდერად გლობალურ სასამართლო და დავების მოგვარების საკონსულტაციო მომსახურებაში

პრესს რელიზი

დელოიტი ასევე დასახელდა Vanguard ლიდერად სასამართლო და საგამოძიებო მომსახურეობაში და სადავო საკითხების კონსულტაციასა და ანალიზის მომსახურეობებში შესაძლებლობებზე დაყრდნობით.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?