სიახლეები

დელოიტი კენედის მიერ აღიარებულ იქნა ლიდერად გლობალურ სასამართლო და დავების მოგვარების საკონსულტაციო მომსახურებაში

პრესს რელიზი

დელოიტი ასევე დასახელდა Vanguard ლიდერად სასამართლო და საგამოძიებო მომსახურეობაში და სადავო საკითხების კონსულტაციასა და ანალიზის მომსახურეობებში შესაძლებლობებზე დაყრდნობით.

იხილეთ სრულად

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?