კორპორატიული კულტურა

საერთო ღირებულებები მსოფლიოს მასშტაბით

განსხვავებული კულტურები

კულტურული მრავალფეროვნება არის დელოიტისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება და ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი მრავალფეროვნება უდიდეს შესაძლებლობებს გვთავაზობს. დელოიტმა ჩვენი კონკურენტებისა და ფართო ბიზნეს საზოგადოებისგან განსხვავებით მრავალფეროვნებისა და ჩართულობის მხარდაჭერა გაცილებით ადრეულ ეტაპზე დაიწყო.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?