პერსპექტივები

დელოიტის აუდიტის ღირებულებების მაჩვენებლების 2021 წლის გლობალური კვლევა 

აუდიტის მნიშვნელობის შესწავლა და ფინანსური ანგარიშგების განვითარებადი ეკოსისტემა.  

ნდობის გაუმჯობესება და მოლოდინის გაზრდა.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?