მომსახურება

ტურიზმი, სასტუმროები და დასვენება

ტურიზმის, სასტუმროებისა და დასვენების სექტორი დსთ-ს ფარგლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე დგას. ამ სექტორში მოღვაწე ბიზნეს კომპანიები, დაძაბული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ცდილობენ მოერგონ ახალ გარემოს.

დღეს ინდუსტრია დგას  საოპერაციო სამუშაოების მაღალ დონეზე განხორციელების, მომხმარებლის ლოიალურობის, აქტივების ფლობისა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ამოცანების წინაშე.

დელოიტის სპეციალისტებს გააჩნიათ სათანადო გამოცდილება ტურიზმის სფეროში მომუშავე ბიზნესებისთვის საჭირო მომსახურების გასაწევად და მზად არიან დაგეხმაროთ თქვენი საბაზრო შესაძლებლობების მაქსიმალურად გაზრდაში, ახალი რისკების მართვასა და ცვალებად გარემოში ადაპტაციაში.

მოგზაურობა, სასტუმროები და დასვენება

ჩვენ ვართ გლობალური ლიდერები სატრანსპორტო კომპანიებისთვის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებაში. დსთ-ს ფარგლებში ჩვენი კლიენტები არიან საავიაციო, რკინიგზის, საავტომობილო, საპორტო და საზღვაო სექტორებიდან.

გუნდის ფართო ცოდნისა და უნიკალური გამოცდილების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ უახლესი გადაწყვეტილებები.

ავიაცია და ტრანსპორტი