მომსახურება

ტრანსპორტი და სასტუმროების ბიზნესი

ტრანსპორტი და სასტუმროების ბიზნესის სექტორი დსთ-ს ფარგლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე დგას. ამ სექტორში მოღვაწე ბიზნეს კომპანიები, დაძაბული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ცდილობენ მოერგონ ახალ გარემოს.

დღეს ინდუსტრია დგას  საოპერაციო სამუშაოების მაღალ დონეზე განხორციელების, მომხმარებლის ლოიალურობის, აქტივების ფლობისა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ამოცანების წინაშე.

დელოიტის სპეციალისტებს გააჩნიათ სათანადო გამოცდილება ტურიზმის სფეროში მომუშავე ბიზნესებისთვის საჭირო მომსახურების გასაწევად და მზად არიან დაგეხმაროთ თქვენი საბაზრო შესაძლებლობების მაქსიმალურად გაზრდაში, ახალი რისკების მართვასა და ცვალებად გარემოში ადაპტაციაში.