მომსახურება

ტრანსპორტი და სასტუმროების ბიზნესი

ტრანსპორტი და სასტუმროების ბიზნესის სექტორი დსთ-ს ფარგლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე დგას. ამ სექტორში მოღვაწე ბიზნეს კომპანიები, დაძაბული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ცდილობენ მოერგონ ახალ გარემოს.

დღეს ინდუსტრია დგას  საოპერაციო სამუშაოების მაღალ დონეზე განხორციელების, მომხმარებლის ლოიალურობის, აქტივების ფლობისა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ამოცანების წინაშე.

დელოიტის სპეციალისტებს გააჩნიათ სათანადო გამოცდილება ტურიზმის სფეროში მომუშავე ბიზნესებისთვის საჭირო მომსახურების გასაწევად და მზად არიან დაგეხმაროთ თქვენი საბაზრო შესაძლებლობების მაქსიმალურად გაზრდაში, ახალი რისკების მართვასა და ცვალებად გარემოში ადაპტაციაში.

ძირითადი კონტაქტები

სრბუი ჰაკობიან

სრბუი ჰაკობიან

მმართველი პარტნიორი, დელოიტის საქართველოს ოფისი

დელოიტში მოსვლამდე, სრბუი 2 წელი მუშაობდა კვიპროსში ნავთობის გადატვირთვის საერთაშორისო კომპანიაში ფინანსურ კონტროლიორად. იგი ფლობს ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხს, არის მეცნიერე... მეტი