სტატია

ენერგეტიკა და სამთო მრეწველობა

ღირებულების მიღება ენერგიის მართვის გზით

ენერგეტიკის სფერო სამთო სამრეწველო კომპანიებს გაუმჯობესების დიდ შესაძლებლობებს უქმნის, რადგან ენერგიის პროაქტიული მართვით მიღებული დანაზოგი მუდმივ კავშირშია ენერგეტიკული სფეროს მართვასთან.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?