სტატია

როგორც ზეგავლენას ახდენენ ტექნოლოგიები და ცვალებადი ბიზნეს მოდელები თხევადი ბუნებრივი აირის მომავალზე

გარდაქმნა

თხევადი ბუნებრივი აირის ბაზარი იცვლება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან და ახალი მოთხოვნის გაჩენასთან ერთად. როგორ შეცვლიან აღნიშნულ ბაზარს ცვალებადი ბიზნეს მოდელები და ახალი ტექნოლოგიები?

ბუნებრივი გაზის მიწოდების გლობალური ინდუსტრია ცვლის ჩვეულებრივ ბიზნეს პრაქტიკას რესურსების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ტექნოლოგიური შესაძლებლობების და ახალი მოთხოვნის წყაროების გამო. ეს იწვევს ახალი ბიზნეს მოდელების გაჩენას, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ბაზარზე. ამ ცვლილებების დინამიკამ გამოიწვია მცირე მყიდველებისა და გამყიდველების რაოდენობის ზრდა, მაშინ როცა გრძელვადიანი კონტრაქტები მიმდინარე ვაჭრობის ჯერ ისევ დიდ ნაწილს ქმნიან. ამ ზეგავლენის შესაფასებლად დელოიტმა ჩაატარა ბუნებრივი თხევადი აირის ბაზრის აღმასრულებლების კვლევა მთელი მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის მწარმოებლების, გამყიდველების, მყიდველების და ჩაატარა ინდუსტრიის ლიდერების გამოკითხვა.


download the document

View more
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?