სტატია

სავაჭრო სფეროს ახალი სამყარო

განახლებადი ენერგიის პერსპექტივები და გარიგებების ანალიზი

აქ შეგიძლიათ იხილოთ დელოიტის ბოლო ანალიზი გლობალურ გარიგებების ფასებზე და ასევე, ბაზრის შეხედულებები განახლებადი ენერგიის ინდუსტრიაზე.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?