სტატია

მომავალი წლის გეგმები

ფინანსური მომსახურებების მარეგულირებელი სისტემის პროგნოზი 2017 წლისთვის

დელოიტის მარეგულირებელი სტრატეგიების ცენტრმა გამოუშვა ფინანსური მომსახურებების მარეგულირებელი სისტემის პროგნოზების სერია ფინანსური კომპანიების დახმარების მიზნით მომავალი წლის გეგმების შემუშავების კუთხით.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?