HR Transformation Offerings

გადაწყვეტილება

ადამიანური რესურსების ტრანსფორმაცია

ადამიანური რესურსების ეფექტურობა და კლიენტებთან მუშაობის გამოცდილება

ახალი ტექნოლოგიები, პლატფორმები, პროცესები და სისტემები  კარგავენ მნიშვნელობას თუ მათ მიერ შემოთავაზებული ბენეფიტების გამომუშავება სრულად არ მოხდება. ჩვენ ხშირად გვაკვირვებს თუ რა რაოდენობის ინვესტიციები იდება ახლებურ და ინოვაციური გადაწყვეტილებების დანერგვაში  HR ორგანიზაციების განვითარებაში ჩადებულ დროსთან შედარებით. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, HR პროფესიონალები არიან ისინი, ვინც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენენ მომხმარებლის გამოცდილებაზე.  დელოიტთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ ფოკუსირება მოახდინოთ კულტურისა და შესაძლებლობების მშენებლობაში, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ სამომავლო წარმატებისთვის, ისე რომ ამ წარმატებას ჰქონდეს სტაბილური ხასიათი დღევანდელ მუდმივალ განვითარებად ბიზნეს გარემოში. 

ადამიანური რესურსების ეფექტურობა (მათ შორის საერთო მომსახურება და აუთსორსინგი)

დელოიტის პროფესიონალებს სამი  ათწლეულის განმავლობაში  არაერთხელ გაუწევიათ კონსულტაცია ადამიანური რესურსების მართვის ოპტიმიზაციისა და ბიზნეს იმპერატივების ხელშეწყობის კუთხით.  ეს ხშირად გულისხმობს  სტრატეგიულ ცვლილებას ადამიანური რესურსების სერვისების მიწოდებაში, რათა ასახულ იქნას ბიზნესის, როგორც ორგანიზაციის, საჭიროებები რეგულაციებისა და კადრების ცვლილებასთან ერთად.  ადამიანური რესურსების მიწოდება შეიძლება მოხდეს HR საერთო სერვისების, გარე კონტრაქტირების ან შერეული მოდელით.    ბიზნესის სანდოობა  მაღალი ხარისხის ადამიანური რესურსების ფუნქციონირებით იწყება. მსოფლიო ცვლილებების გარემოში ადაპტირებისთვის, ადამინურ რესურსებს ჭირდება რომ განახორციელოს მასში შემავალი პროცესების დიზაინი, მიასადაგოს ციფრული ტექნოლოგია თავის აპლიკაციებს და მოახდინოს სერვისების მიწოდება თანამშრომლების გამოცდილების საფუძველზე, და ამ ყველაფერთან ერთად ყველა ოპერაციული დოლარი სრულ ღირებულებამდე გამოიყენოს. დელოიტთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ ეს ტრენდები მოაქციოთ ერთად ისეთ საოპერაციო მოდელში, რომელიც ფოკუსირებულია ბიზნესისთვის ღირებულ გავლენაზე.

ადამიანური რესურსების ტექნოლოგიების სტრატეგია და ვენდორების შერჩევა

დღევანდელი ორგანიზაციები უპირისპირდება მუდმივად ზრდად ტექნოლოგიური ასპექტებს, რომლებიც გულისხმობს როგორც არგუმენტზე დაფუძნებულ, ისე სივრცულ და მორგებულ ტექნოლოგიებს. ადამიანური რესურსების ტექნოლოგიების განთავსება ნახევრად ხელოვნება და ნაწილობრივ მეცნიერებაა. მეცნიერება გამომდინარეობს მსოფლიო კლასის ინსტრუმენტებიდან და დამტკიცებული მეთოდოლოგიებიდან, ხოლო ხელოვნება მხოლოდ გამოცდილებიდან მოდის. გამოცდილება რომ იცოდე რომელი ტექნოლოგია აითვისო, როგორ მოახდინო ორგანიზაციის პროცესებთან ინტეგრაცია ამ ტექნოლოგიის ისე რომ მოხდეს საჭირო კადრების გამოცდილების დაგროვება, და თუ როგორ უნდა იყოს ტექნოლოგიები განთავსებული ორგანიზაციაში ისე რომ ამ ყველაფერმა განაპირობოს შეთვისება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ცვლილება. დელოიტთან თანამშრომლობა საშუალებას გაძლევთ წამოიღოთ ტექნიკური გამოცდილება ტექნოლოგიური ინვესტიციის ღირებულების ოპტიმიზიციისთვის და შექმნათ კომპეტენცია, რომელიც გჭირდებათ ბიზნესის განვთარების გზაზე.      

ადამიანური რესურსების ტექნოლოგიური სტრატეგია და მომწოდებლების შერჩევის სერვისი მოიცავს შემდეგს:  ERP და Cloud მეთოდების შეფასება, მომწოდებლების შერჩევის ხელშეწყობა და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები საერთო სერვისების ცენტრისა და გარე კონტრაქტორული ოპერაციებისთვის.  ეს შემოთავაზება გულისხმობს ინოვაციურ ტექნოლოგიურ პრაქტიკებს, რომლებიც მიმართულ უნდა იყოს ორგანიზაციების კონკრეტული საჭიროებებისადმი  ადამიანურ რესურსებთან, ინფორმაციასთან, რეპორტინგსა და პორტალურ მოთხოვნილებებთან დაკავშირებით.

HCM Oracle

HR ორგანიზაციები უფრო და უფრო მიმართულები არიან თანამშრომლების გამოცდილების შექმნაზე ერთობლივი კულტურის წახალისებით, მნიშვნელოვანი ანალიტიკური პროცესების შექმნით და თანამშრომლების წაქეზებით გააკონტროლონ თავიანთი კარიერული გზა.  Oracle-ის ახალი თაობის cloud სისტემის ადამინური კაპიტალის მართვის აპლიკაციები გვთავაზობს მოწინავე HR ფუნციებს  ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფარსტრუქურის ეკონომიურობითა და ხარჯების ოპტიმიზაციით. ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს შექმნან შესაძლებლობა და უნარიანობა ბიზნესის მიზნების მხარდასაჭერად HCM ტექნოლოგიური სერვისების - სტარტეგიის, დიზაინის და დანერგვის - შეთავაზებით, მოქნილი პროექტის მიწოდების მოდელის დახმარებით, რომელიც საუკეთესოდაა მისადაგებული ჩვენი კლიენტის საჭიროებებს.      

დელოიტი ინარჩუნებს ერთ-ერთ უმსხვილეს Oracle-ის პრაქტიკას მსოფლიოში და არის ლიდერი Oracle HCM Cloud სისტემის დანერგვაში. დელოიტის სერტიფიცირებულ პრაქტიკოსებს აქვთ მსოფლიო დონის გამოცდილება სპეციალიზირებული ინსტრუმენტების გამოყენებაში და მოქნილი მიწოდების მოდელების შექმნაში, რომელიც ჩვენი კლიენტის საჭიროებებს ესადაგება.

HCM SAP წარმატების ფაქტორები

ახალი ბიზნეს მსოფლიო განსაკუთრებული წნეხის ქვეშ აყენებს ადამინურ რესურსებს ინოვაციური კადრების გადაწყვეტილებების მიღებისას. დელოიტი არის წამყავნი გლობალური სტრატეგიული ინტეგრატორი SAP HMC -სა და SuccessFactors ტექნოლოგიების. ჩვენი კრიტერიუმისთვის გამიზნული მიდგომა კომპანიის უნიკალურობის საფუძველზე არის მისადაგებული ორგანიზაციებზე და სთავაზობს საუკეთესო ლოკალურ და სივრცულ ტექნოლოგიებს მაქსიმალურად ოპტიმიზირებული გზებით.  ჩვენ ვურჩევთ ჩვენს კლიენტებს ბიზნესის განვითარების კუთხით და განვუსაზღვრავთ გზამკვლევის დანერგვის გზებს ჩვენი რწმუნებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობის მექანიზმების საშუალებით.  ჩვენ დავაჩქარებთ  ღირებულების შექმნას ჩვენი Fast Forward მეთოდოლოგიის გამოყენებით, დელოიტის ექსკლუზიური IndustryTM პროცესების დანერგვის ნიმუშებითა და Enterprise Value Delivery (EVD) მეთოდებით.

HCM Workday

HCM მეთოდი გვთავაზობს მოწინავე, სივრცულ, SaaS პლატფორმას რათა ვმართოთ, განვათავსოთ და განვავითაროთ ადამიანური რესურსის შესაძლებლობები და მოვახდინოთ შესაბამისი ანალიზი და ხედვა. ეს გვთავაზობს საშუალებას განვავითაროთ HR სერვისების მიწოდება ეფექტურად და განვათავისუფლოთ იგი სტრატეგიული აქტივობების ფოკუსირებისგან.      

დელოიტის Workday-ს გუნდი ფლობს ფართო ცოდნასა და გამოცდილებას , რაც განპირობებულია სხვა პარტნიორებთან შედარებით ბევრად მეტი მსგავსი პროექტის განხორციელებით მთლიან ეკოსისტემაში. ჩვენი ხარისხი, შეფასებული Workday's Delivery რწმუნების პროგრამით არის ყველაზე მაღალი მთელს საბაზრო სივრცეში. ჩვენ ვიყენებთ მეთოდოლოგიების მთლიან ციკლს და ვახდენთ წამყვან მეთოდებსა და ინსტრუმენტებთან ინტეგრირებას, რათა ეფექტიანად და ეფექტურად დავნერგოთ Workday დაგეგმვიდან , რეალურ ბიზნესში გაშვებამდე და სისტემის მუდმივ მხარდაჭერამდე.

HCM Cloud AMS

ბევრი HR კომპანია გადადის სივრცულ კომპიუტერულ პროგრამებზე (SaaS) რაც ეხმარება პროცესების ტრანსფორმაციის გამარტივებასა და კადრების უფრო მარტივ წვდომას მნიშვნელოვან სისტემებთან. ეს წარმოადგენს ხედვას. ეს არის ძლიერმოქმედი და მიღწევადი. მაგრამ არ ხდება ავტომატურად როდესაც სისტემა ფუნქციონირებს. სივრცული HR მართვის სისტემების პოტენციის რეალიზაცია წარმოადგენს მუდმივ პროცესს.          

რუტინული მხარდაჭერისა და რეგულარული ხედვების მიღმა, SaaS მეთოდები მოითხოვს ორგანიზაციებს მხრიდან სწრაფ პრაქტიკასა და დისციპლინას, რომ მართოს განახლებები და გადაწყვიტოს ბიზნესის მიზნებზე დაყრდნობით როდის შეითვისოს ახალი მახასიათებლები. დელოიტის აპლიკაციის მართვის სერვისები გთავაზობთ არამხოლოდ დღიურ მხარდაჭერას თქვენი სისტემების მობილიზებისა და შეუფერხებელი ფუქნიონირებისთვის, არამედ ფუნქიურ და ტექნიკურ ცოდნასა და სტრატეგიულ ხელმძღვანელობას.

ადამიანური რესურსების დაგეგმვა და ანალიტიკა

ეკონომიური აღმავლობის პერიოდში, კადრებში დემოგრაფიული ცვლილების და ბიზნესის მუდმივ განვითარებადი საჭიროებების საფუძველზე, ცხადია რომ მომავლის ადამიანური რესურსები და კადრები სრულიად განსხვავებული იქნება ვიდრე დღესაა.  ნამდვილი ბიზნეს პარტნიორი რომ იყო, მუდმივი  ბიზნესის მართვის სანდოობით ადამიანური რესურსების მართვა კადრების მართვასთან ერთად მომავალი კადრების მშენებლობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. იმისათვის რომ მიიღონ ეფექტური, ფაქტებზე დაფუძნებული გადაწვეტილებები კადრებთან დაკავშირებით და ასევე გარკვეულწილად იწინასწარმეტყველონ კადრების ქმედებები, ორგანიზაციებს ჭირდებათ ჰქონდეთ წვდომა შიდა და გარე ინფორმაციასთან.  ბევრი HR ორგანიზაცია არის მხოლოდ საწყის ეტაპზე ამ უნარების განვითარების კუთხით და არ არის დარწმუნებულები როგორ დაამუშაოს ის ინფორმაცია რაც  აქვთ.  დელოიტთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ მოიპოვოთ ხედვები რაც დაგეხმარებათ დანერგოთ და შეასრულოთ კადრების სტრატეგია , რომელიც ბიზნესის წარმატებას განაპირობებს დღევანდელი ცვლილებების პერიოდში.

ადამიანური რესურსების პროდუქტები და ინოვაცია

დღევანდელ სწრაფად-ცვალებად გარემოში ინოვაცია არის ყველგან და მათ შორის ადამიანური რესურსების მიმართულებითაც. ახალი HR  პროდუქტი ჩნდება ბაზარზე მუდმივად. იმისათვის რომ უახლეს ტექნოლოგიურ ტრენდს აყვე HR ეკოსისტემაში, მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს ის ინსტრუმენტები, გზები და სერვისები, რომლებსაც დღევანდელი კადრები მოითხოვს. დელოიტს აქვს წამყვანი მიდმომა ინოვაციური პროდუქტის განვითარებისთვის, რაც HR ტექნოლოგიების დანერგვის ოპტიმიზაციას განაპირობებს. დელოიტის პროფესიონალები არიან უნიკალურად პოზიციონირებული ამ ინსტრუმენტების დიზანისა და  დანერგვის კონსულტაციისთვის.  ეს ტექნოლოგიები მიზნად ისახავენ მნიშვნელოვანი HR სერვისის გამოცდილების შექმნას, სამუშაო ძალის მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებასა და არსებული ლოკალური და სივრცული ტექნოლოგიების ღირებულების გაზრდას პროდუქტიულობისა და ჩართულობის წახალისების საფუძველზე.  დელოიტთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ შემოაღწიოთ ჩვენი ექსპერტების გუნდში და იყოთ წამყვან პოზიციაზე მსოფლიო ციფრულ ადამიანური რესურსების მეთოდოლოგიაში.

შერწყვა, შესყიდვა და გარდაქმნა

ომპანიები მიმართავენ შერწყმა, შთანთქმის და რესტრუქტურიზაციას რადგანაც სჯერათ რომ ეს ბიზნესის ღირებულებას გაზრდის. ადამიანური რესურსების ასპექტების სათანადოდ აღმოჩენა და მართვა კრიტიკულია ამ პოტენციური ღირებულების განსასაზღვრავად.  

დელოიტის შერწყმა & შთანთქმის და რესტრუქტურიზაციის პროფესიონალები აგროვებენ გამოცდილებას 1000-ზე მეტ საერთაშორისო პროექტებზე  და ხელმძღვანელობენ კომპანიებს თუ როგორ შეუწყონ ხელი ზრდას, ღირებულების განსაზღვრას და ერთობლიობაში მოიყვანონ მთლიანი ბიზნესი.  ჩვენი გამოცდილება გარს ერტყმის ადამიანური რესურსების ასპექტების სრულ სპექტრს ტრანზაქციების მთლიან ციკლში - მთლიანი ბენეფიტების, ორგანიზაციული & ტალანტის განვითარების, კულტურული ცვლილების, HR  ტრანსფორმაციის და აქტუარული სერვისების ჩათვლით. ეს ყველაფერი არის განპირობებული დელოიტის სიღრმისეული გამოცდილების ფართო არეალით- კონსულტაციის, აუდიტის, საგადასახადო და ფინანსური სერვისების დისციპლინების პრაქტიკით და საყოველთაო მიდგომით, რომელიც ორიენტირებულია როგორც ბიზნესზე, ისე კადრებზე.  

ძირითადი კონტაქტები

ჯონ რობინსონი

ჯონ რობინსონი

მმართველი პარტნიორი, საქართველო

ჯონი 2 წლის მანძილზე მოღვაწეობდა ნიგერიაში, თუმცა მისი პროფესიული გამოცდილება ძირითადად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას უკავშირდება. დელოტში მუშაობის დაწყებამდე იგი იყო გლობალური მარწმუნებელი და საკონ... მეტი