მომსახურება

ადამიანური რესურსები, როგორც მომსახურება

ადამიანური რესურსების სფეროში ცოდნის, ექპერტებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ორგანიზაციის სამუშაო ეფექტურობისა და ჩართულობის შენარჩუნებისა და გაფართოების მიზნით.

დღესდღეობით სამუშაო ადგილები მუდმივად გადიან ტესტირებას ტექნოლოგიური და საბაზრო ცვლილებების ფონზე. ადამიანური რესურსების პროფესიონალისთვის ორგანიზაციის სამუშაო ეფექტურობის უზრუნველყოფა ყოველდღიური გამოწვევაა. .თქვენ უნდა გქონდეთ წვდომა შესაბამის ციფრულ ინსტრუმენტებსა და ინფორმაციაზე სამუშაო ძალის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარებისთვის.

დელოიტის ადამიანური რესურსების პლატფორმა უზრუნვეყოფს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც საშუალებას აძლევენ HR მენეჯერებს გაერკვნენ მათ ორგანიზაიასა და ადამიანურ რესურსებში და გამოიყენონ ეს ცოდნა სამუშაო ეფექტურობის ოპტიმიზაციისთვის. ეს არის მიმდინარე მომსახურებებისა და ინსტრუმენტების ნაკრები, რომელიც საშუალებას აძლევს კლიენტებს შეაფასონ პრობლემები, აღმოფხვრან ხარვეზები და მოახდინონ ტექნოლოგიების ინტეგრაცია. 

ადამიანური რესურსების პლატფორმა 3 ცნებას ემყარება: ხედვა თუ რა ხდება ბაზარზე; გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაფუძნებულია ჩვენს გლობალურ კვლევასა და გამოცდილებაზე, და ექსპერტებზე წვდომა რათა შეავსოთ და გაზარდოთ თქვენი შიდა შესაძლებლობები. 

კვლევაზე დაფუძნებული ხედვისა და ინოვაციური აზროვნებისთვის BersinTM არის შეუცვლელი ციფრული დანიშნულება HR პროფესიონალებისთვის, რათა მუდმივად ინფორმირებული იყვნენ მათ წინაშე არსებულ რეალურ გამოწვევებზე. ეს არის HR საკითხების გაგებისა და გადაწყვეტის ძირითადი წყარო, რომელიც დაკავშირებულია ეხპერტებთან, ანალიტიკურ ინსტრუმენტებთან, კვლევებთან და გლობალურ HR საზოგადეობასთან.

თანამედროვე ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების თქვენს საქმიანობაში  ინტეგრაციისთვის დელოიტის ადამიანური კაპიტალის მომსახურება გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს, რათა შეინარჩუნოთ და გააუმჯობესოთ თქვენი ორგანიზაციული ეფექტურობა. ეს მოიცავს: Workday, HCM Oracle, SAP SuccessFactors, Workforce Software, Kronos, ConnectMe, და LaborWise.

თქვენს ბიზნესზე ზეგავლების მოქნე ტენდენციების შეგრძნობით, ჩვენ გეხმარებით იცოდეთ და არა მიხვდეთ. ეს ცოდნა გეხმარებათ იმოქმედოთ რწმენით, გააფართოოთ თქვენი HR ორგანიზაციის შესაძლებლობები და შეინარჩუნოთ ორგანიზაციის ეფექტურობა.

გაეცანით დამატებით მასალებს

ადამიანური რესურსების განვითარების ტენდენციები 2019 წელს

სოციალური საწარმოს მართვა: ადამიანზე ფოკუსირება