სტატია

როგორ შეუძლიათ კომპანიებს ღირებულების გაზრდა შერწყმისა და შესყიდვის საშუალებით

წარმატების მიღწევა

დირექტორთა საბჭოს წევრები და Fortune 500 რეიტინგის კომპანიების ხელმძღვანელები სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქციის დარგში ჩვეულებრივ ხელმძღვანელობენ შემდეგი წესით: შერწყმისა და შესყიდვის გარიგებების 40%-ს არ მოაქვს მოსალოდნელი სარგებელი. რატომ ხდება ასე? ამ ციფრებზე საუბრობენ მეცნიერები, დარგობრივი კომპანიები და ცნობილი საკონსულტაციო ფირმები.

ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ იმისდა მიუხედავად რეალურია თუ არა ზემოთ აღნიშნული წესი, შერწყმისა და შესყიდვის გარიგებების ნაწილს მოაქვს სარგებელი ორგანიზაციისთვის.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით ანგარიშს „წარმატების მიღწევა: როგორ შეუძლიათ კომპანიებს ღირებულების გაზრდა შერწყმისა და შესყიდვის საშუალებით“.

როგორ შეუძლიათ კომპანიებს ღირებულების გაზრდა შერწყმისა და შესყიდვის საშუალებით
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?