Mergers and Acquisitions Offerings

გადაწყვეტილება

შერწყმისა და შესყიდვის მომსახურებები

შერწყმა-შესყიდვის სტრატეგია

შერწყმა-შესყიდვის შეთანხმებამდე თქვენმა ორგნიზაციამ უნდა გადადგას ნაბიჯი უკან და გაიაზროს სტრატეგიული გეგმა:  შიდა ბაზრის შეფასება, კონკურენტები, ბიზნეს ერთეულები და სხვა, რათა დადგინდეს თუ შერწყმა-შესყიდვის შეთანხმება უწყობს ხელს თქვენს ბიზნესს ზრდაში, ან აზღვევს სტრატეგიულ შესაძლებლობებს.

დელოიტის შერწყმისა და შესყიდვის სტრატეგიულ პრაქტიკას შეუძლია დაგეხმაროთ რომ განსაზღვროთ შესაძლებელია თუ არა შერწყმა-შესყიდვის სტრატეგიით კორპორატიული და ბიზნეს ერთეულის მიზნების მიღწევა. ჩვენ ხაზს ვუსვავთ ბაზრის შესაძლებლობებს, განვსაზღვრავთ სხვადასხვა ინდუსტრიული განვითარების სცენარებს და პოტენციურ შენაძენებს. როგორც დიდი ბიზნეს პორთფელის განხილვის, შერწყმა და შესყიდვა ასევე მოიცავს ქონების ჩამორთმევის სტრატეგიას, პირდაპირ გაყიდვებს, პირველად საზოგადოებრივ შეთავაზებას (IPO) ან  ბიზნეს ერთეულის გაყიდვას (spin-off).

ჩვენი სერვისები მოიცავს: 

 

• M&A კონსულტაცია

• პორთფელის სტრატეგია

• სტრატეგიული მიმოხილვა

• მზადყოფნის განხილვა (M&A გამოყოფა)

• ძირითადი კომპეტენცია და სამრეწველო ანალიზი 

• კონკურენტების და ბაზრის რეაგირების ანალიზი

• ერთობლივი საწარმოების/ალიანსის შეფასება

• მიზნის იდენტიფიცირება

• საგადასახადო ოპტიმიზაცია

მზადყოფნა გარიგებებისთვის

შერწყმისა და შესყიდვის გარიგებისას ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს სრული ინფორმაცია საწარმოო შეძენის ან პოტენციური მყიდველის მიზნებზე გარიგების დასრულებამდე. დელოიტის ტრანზაქციების  პრაქტიკა ანხორციელებს წინა საინვესტიციო შეფასებებს, რათა თავიდან აცილებული იქნას პრობლემები მომავალში. ეს მოიცავს ძირითადი კრიტერიუმების დამყარებას სამიზნე ჯგუფებისათვის, მყიდველებისათვის და ამარტივებს არჩევანს. გადამწყვეტია როდესაც შერჩეული მყიდველი არის კარგად მომზადებული რომ გადაიბაროს ბიზნესის მართვა და ოპერაციების ინტეგრირება.

ჩვენი სერვისები მოიცავს: 

• მიზნის სკრინინგი

• საოპერაციო მოდელის შეფასება

• წინასატენდერო კონსულტაცია/შეფასება

• კომერციული წინასაინვესტიციო შეფასება

• საოპერაციო წინასაინვესტიციო კვლევა

• წინასწარი ურთიერთქმედება და ფასი ანალიზის შექმნისათვის

• გეგმის განვითარება

• მყიდველის იდენთიფიცირება და ურთიერთობის დამყარება

• საგადასახადო სტრუქტურირება

• ძირითადი ღირებულებების განსაზღვრა და კვალიფიცირება 

• დიზაინისა და სტრუქტურის გამოყოფა

გარიგებების შემოწმება და შესრულება

დროში გაწერილი გეგმითა და გამორჩეული არჩევნის საშუალებით, შერწმისა და შესყიდვის გარიგების გუნდმა უნდა იმოქმედოს ძალიან სწრაფად, ყურადღების მოდუნების გარეშე.

დელოიტის შრომისმოყვარეობა და გამორჩეული პრაქტიკა მყარად ყოფნის საშუალებას გაძლევთ კრიტიკულ დროს — შესრულების შეფასება, წინა საინვესტიციო შეფასების გატარება,  გარიგების სარგებლის შეფასება, ინტეგრაციის დაგეგმვა და ეხმარება გარიგების დასრულებაში. 

ჩვენ ვთავაზობთ ყოვლისმომცველ ფინანსურ, სტრატეგიულ, ოპერატიულ და წინა საინვესტიციო შემოწმების პროცესის გაძღოლას, ნასყიდობის ხელშეკრულებებს და ასევე ტრანზაქციების ხელშეკრულებებს. საგადასახადო სახელმძღვანელო განსაზღვრავს ეფექტურობას და სიძლიერეს, რაც აძლიერებს ორგანიზაციას მოლაპარაკებების დროს. 

 წინასაინვესტიციო შეფასება და რისკების განსაზღვრა ეხმარება დამფუძნებლებს გაერკვნენ გარიგების რისკებში.  

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

• მოდელის განხილვა/ნამატის ანალიზი

• საკონკურსო წინადადების მხარდაჭერა

• ფინანსური კონსულტაცია

• მოლაპარაკებების მხარდაჭერა

• რეგულაციების შესატყვისობა

• გამწმენდი გუნდი და პროგრამის დაყენება

• IPO მზადყოფნა და დახმარება

• არასავალდებულო შეთავაზებების შეფასება

• წილის გამოტანის ფინანსური და ბიზნეს გეგმა

• გარდამავალი მომსახურების ხელშეკრულების (TSA) განრიგის გეგმა

• დეტალური დანაწილების გეგმა

გამოყოფა

დელოიტის დაშლის და განცალკევების მომსახურების გუნდი ძირითადად აქცენტებს აკეთებს 1 დღის შეხვედრის მოთხოვნებზე, სტაბილურობის პოზიციონირებაზე გაყოფის შემდგომ პერიოდში და აზღვევს კომპანიის სტრატეგიის სტაბილურობას. უმრავლეს შემთხვევაში, კომპანიის დაცალკევების ოპერაციების დროს, ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას დასრულების თარიღამდე, რათა ვუზრუნველყოთ ტექნოლოგიიური აქტივების სრული გადაბარება მყიდველისათვის, ან განცალკევებული კომპანიისათვის. ამ პერიოდის დროს მყიდველს შეუძლია წარმოადგინოს შეთანხმბული სერვისი, გარდამავალი მომსახურების ხელშეკრულებით (TSAs),  რაშიც დელოიტს შეუძლია სტრუქტურული დახმარება და გამოირიცხება არაეფექტურობა (მაგალითად ამოუღებელი ხარჯი) მათი ოპერაციებიდან.

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

• ნასყიდობის ხელშეკრულების კონსულტაცია (SPA)  

• TSA მენჯმენტი

• TSA მიმდინარეობის მხარდაჭერა

• TSA ტესტირება

• TSA  ოპერირება

• TSA მზადყოფნა

• განცალკევების ოპერაციის მხარდაჭერა

• კონსულტაცია ანგარიშგების დასრულებასთან დაკავშირებით

• პირველი დღის გეგმის მომზადება

ინტეგრაციის სტრატეგია და შესრულება

მოსამზადებელი სამუშაოები M&A შეთანხმების დასრულებისათვის არის მხოლოდ დასაწყისი. აღსრულება - გეგმის სტრატეგიული მოლოდინების შესრულება არის - როდესაც აქციონერის ღირებულებები საბოლოოდ გამომუშავდება. 

დელოიტის სტრატეგიისა და აღსრულების პრაქტიკა ეხმარება ორგანიზაციებს განსაზღვროს ინტეგრაციის ადგილი და ხარისხი, რომელიც ხდება შეძენის ან შერწყმის დროს.  ეს მოიცავს შეთანხმების წარმატებულობის საზომ კრიტერიუმებს, ინტეგრირება და შენარჩუნება საკვანძო პერსონალის, ტაქტიკური გეგმის შექმნა პირველი 100 დღისათვის და გადასვლა შერწყმის შემდეგ გარემოში. პირველი დღე არის ახალი ორგანიზაციის დასაწყისი და იწყება საორგანიზაციო სტრუქტურის განხორციელების და დანერგვის სამუშაო პროცესი. 

ჩვენი სერვისები მოიცავს: 

• კონსულტაციას ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით (SPA)

• კონსულტაციას ფინანსურ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით

• გარიგების შესრულების მხარდაჭერა

• დაინტერესებულ მხარეებს შორის კომუნიკაცია

• შესყიდვის ფასის განსაზღვრა

• პირველი დღის დაგეგმვა

• ინტეგრაციის დაგეგმვა

• სინერგიის და პროგრამის ანგარიში

• ორგანიზაციის დიზაინი და დანერგვა

• მომხმარებელი/პროდუქტი და განვითარების სტრატეგია

• მომწოდებელი/მწარმოებელი და R&D ოპტიმიზაცია

• ინფრასტრუქტურის რაციონილაცია

• კულტურის და ცვლილების მართვის პროგრამა

• 100 დღის გეგმა