სტატია

ბიზნეს ტენდენციები

იხილეთ დელოიტის ბიზნეს ტენდენციების ანგარიშების ბიბლიოთეკა

​ბიზნეს ლიდერებს სჭირდებათ მკაფიო, მოკლე და სრულყოფილი ინფორმაცია არსებული ბიზნეს გარემოსა და მისი სამომავლო დინამიკის შესახებ. დელოიტის ბიზნეს ტენდენციების ანგარიშები სწორედ ასეთ ინფორმაციას გვაწვდის. დელოიტს არ შეუძლია მომავლის წინასწარმეტყველება, თუმცა ჩვენ ვემსახურებით კლიენტებს, რომლებიც ქმნიან მომავალს, რაც აღნიშნული ანგარიშების მომზადებაში გვეხმარება.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?