გადაწყვეტილება

სამშენებლო პროექტის მართვა

 • პროექტის ინიცირება
 • კონცეფციის შემუშავება
 • სქემის შემუშავება და სატენდერო დოკუმენტაცია
 • სამუშაო დოკუმენტაციის შედგენა
 • მშენებლობა
 • დასკვნა

პროექტის მართვა

ნებისმიერი სამშენებლო პროექტის ძირითადი რისკები

 • შესრულებული სამუშაოს დაბალი ხარისხი
 • პროექტები ბიუჯეტის გადაჭარბებით
 • ვადაგადაცილებული პროექტები
 • შემთხვევები, რომლებიც მთავრდება დროისა და ფულის დანაკარგებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებითა და ზოგჯერ, ლეტალური შედეგით
 • კომპანიის პერსონალის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა
 • კომპანიის რეპუტაციის რისკები
სამშენებლო პროექტის მართვა

დაბრუნება - უძრავი ქონება 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?