სტატია

დირექტორთა საბჭოს დღის წესრიგში 

ორგანიზაციული კულტურა

გამოცემაში "დირექტორთა საბჭოს დღის წესრიგში" ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ დირექტორებისთვის აქტუალურ მნიშვნელოვან საკითხებზე.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?