სტატია

ქალები დირექტორთა საბჭოში

საერთაშორისო პროგნოზი - მე-7 გამოცემა

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?