სტატია

ოპერაციების მომავალი - პროცესის ავტომატიზაციის მიღმა

შემეცნებითი რობოტიკის ინტელექტის შემოტანა სამუშაო ადგილზე. შემეცნებითი ინსტრუმენტები საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს გააუმჯობესონ მათი ბიზნეს ოპერაციები.

მყარი შემეცნებითი და რობოტიკის ავტომატიზაციის შექმნის პროცესი შესაძლოა იყოს მრავალმხრივი და არაპროგნოზირებადი. დელოიტის ისრაელის და NICE მოწინავე პროცესის ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებების თანამშრომლობით შეიქმნა სახემძღვანელო კომპანიების დასახმარებლად მაქსიმალურად გამოიყენონ ამ ტექნოლოგიების მიერ შეთავაზებული უპირატესობები.

სახელმძღვანელო იძლევა პრაქტიკულ ხედვას, თუ როგორ გამოვიყენოთ უფრო ეფექტურად რობოტიკის პროცესის ავტომატიზაციის მზარდი ტენდენციები შემდეგი კითხვების დახმარებით:

• რა არის რობოტიკა და შემეცნებითი ავტომატიზაცია?
• რატომ უნდა გამოიყენოს საწარმომ ავტომატიზაცია და რა იქნება ამის სარგებელი?
• რა გავლენას იქონიებს საწარმოზე ავტომატიზაცია?
• როგორ მუშაობენ საწარმოები ავტომატიზაციასთან და რა არის შემდეგი ეტაპები?

სიმულაციური ბიზნეს ქეისი აჩვენებს, თუ როგორ ურთიერთობს მომხმარებელი რობოტულ და შემეცნებით ტექნოლოგიებთან და თანამშრომლების ჩართულობას პროცესში.


download the document

View more

ძირითადი კონტაქტები

ზოჰარ იამი
პარტნიორი, სტრატეგია და საოპერაციო საქმიანობა, დელოიტის ისრაელის ოფისი
პარტნიორი, რობოტიკა და შემეცნებითი ავტომატიზაცია

ომერ ფუჩსი
ბიზნეს განვითარებისა და სტრატეგიის ხელმძღვანელი; NICE მოწინავე პროცესის ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებები

ლინ ლევი დიკსტეინი
საკონსულტაციო, სტრატეგიისა და საოპერაციო მომსახურების უფროსი სპეციალისტი; დელოიტის ისრაელის ოფისი

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?