მომსახურება

დარგობრივი გადაწყვეტილებები

საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესება, ბიზნეს სტრატეგიის გაძლიერება, ბაზარზე არსებული გამოწვევების შესახებ მსჯელობა და სამომხმარებლო გამოცდილების განახლება დელოიტის დარგობრივი გადაწყვეტილებების დახმარებით.

დელოიტი გთავაზობთ ღრმა დარგობრივ ცოდნას დარგობივი გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და განხორციელებისთვის, რითიც ეხმარება ორგანიზაციებს განვითარდნენ მიუხედავად გარემოში არსებული შემაფერხებელი ფაქტორებისა ისეთ სექტორებში, როგორიცაა: საბანკო სფერო, საავტომობილო ინდუსტრია და სხვა.

ხაბანკო სფერო რთული ინდუსტრიული დარგია, რომელიც მრავალი ტექნოლოგიური დაბრკოლების წინაშედგას და ორგანიზაციებმა უნდა შეინარჩუნონ პოზიცია აღნიშნულ გარემოში. დელოიტის ციფრული საბანკო გადაწყვეტილებები იყენებენ ციფრულ ტექნოლოგიებს საბანკო ოპერაციების დაჩქარებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით  და მომხმარებელთა ჩართულობის მხარდასაჭერად.  საცალო და კომერციულ საბანკო სფეროებში მუშაობისას - მათ შორის: ქონების მართვას, სესხებს, კაპიტალის ბაზრებს და ბარათებსა და გადახდებს - ჩვენი გადაწყვეტილებები მოიცავს ძირითადი ტექნოლოგიების შერჩევას, დაგეგმვას, საოპერაციო გაუმჯობესებას და განხორციელებას 

დელოიტის დაზღვევის ძირითადი სისტემების ტრანსფორმაციის მომსახურებები უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ და ოპერაციულ გაუმჯობესებას  სადაზღვევო დარგში საწარმოო ტექნოლოგიების განხორციელებისა და მოქმედების გზით. 

მოგვმართეთ ამ და სხვა განვითარებადი დარგობრივი გადაწყვეტილებების თაობაზე სპეციფიკური დარგობრივი გადაწყვეტილებების იდენტიფიკაციის მიზნით ბიზნესის ტრანსფორმაციისთვის.

გაეცანით დამატებით მასალებს

სადაზღვევო ანალიტიკა

ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს დიდი მონაცემების ანალიტიკასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული გამოწვევების დაძლევაში ფოკუსირებული ანალიტიკური მოდელების შემუშავებისა და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენების გზით.