სტატია

ინოვაციების 10 სახეობა

მოსაზრება, რომ არ არსებობს ინოვაციების ხელისშემწყობი დისციპლინირებული, ერთიანი მეთოდი, მცდარია.

ინოვაციების ათი სახეობა 

ამ წიგნის მეშვეობით თქვენ გაიგებთ თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ, როცა დრო ცოტაა, ფსონები მაღალი და თქვენ გჭირდებათ ცვლილება.

იხილეთ სრულად 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?