management consulting,consulting,consulting firm

მომსახურება

საკონსულტაციო მომსახურება

ორგანიზაციების დახმარება ინოვაციების, გარდაქმნისა და მართვის კუთხით

As the world's largest management consulting business, Deloitte is distinct in its ability to help clients solve their most complex problems, from strategy to implementation. We are differentiated by our capability to execute the advice we provide to help clients in the markets where they operate today and where they want to be in the future. Delivering this kind of value requires the skills to integrate a broad range of talent and skills – across human capital, strategy & operations, and technology – aligned to the unique needs of our clients’ industry sectors, businesses, and organizations.

Human Capital

კონკურენციის ზრდა კომპანიებს ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს. დელოიტის მომსახურება ადამიანური რესურსების დარგში მოიცავს კვლევას, ანალიტიკასა და დარგობრივი ცოდნის გამოყენებას ადამიანური რესურსების, ინდუსტრიული მრეწველობის, მმართველობითი და ინოვაციური პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციისთვის.

Strategy & Operations

Our global network of Strategy & Operations professionals draws on the strength of Deloitte’s full suite of professional services and industry experience to focus solutions on the real issues affecting businesses today.

Technology

Today, business and technology innovation are inextricably linked and the demand for technology-enabled business transformation services is rapidly growing. Deloitte technology professionals around the world help clients resolve their most critical information and technology challenges.

Read more about the Gartner ranking in Deloitte's press release.