მომსახურება

განვითარებადი ERP გადაწყვეტილებები

დელოიტის განვითარებადი საწარმოს რესურსების დაგეგმვის გადაწყვეტილებები ხელს უწყობს ადამიანური რესურსების, ფინანსების და სხვა საკვანძო ოპერაციული ერთეულების ფუნქციონალურ სრულყოფას და მდგრად ზრდასა და განვითარებას.

დეპარტამენტები, როგორიცაა ადამიანური რესურსები, ოპერაციები და ფინანსები განაპირობებენ ორგანიზაციის სამუშაო ეფექტურობასა და მსგრად განვითარებას. მაგრამ როგორ უზრუნველყოფენ ისინი ფუნქციონალურ ეფქტურობას საკუთარ დანაყოფებში? დელოიტის ERP შეთავაზებები იძლევა წარმატების მრავალმხრივ შესაძლებლობებს.

ჩვენი პროფესიონალები შემოგთავაზებენ ERP გადაწყვეტილებებს და მათი მეშვეობით მიღწევად შედეგებს, რაც დაგეხმარებათ შეარჩიოთ თქვენი ბიზნესისთვის მაქსიმალურად ოპტიმალური ვარიანტი. Workday Financials არის გადაწყვეტილება ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ თავისი სამუშაო სისტემის 360°-იანი სურათი.  ჩვენი პროფესიონალები დაგეხმარებიან სისტემის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებაში.

ჩვენს ასევე ვფლობთ cloud გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და განხორციელების დიდ გამოცდილებას — ინდუსტრიის სპეციფიკური აპლიკაციები, რომლებიც გარდაქმნიან ბიზნეს ფუნქციას ისეთი ინსტრუმენტების საშუალებით როგორიცაა: შემეცებითი ანალიზი და რობოტიკის პროცესის ავტომატიზაცია. რომელ სფეროშიც არ უნდა მოღვაწეობდეთ - ჯანდაცვის, წარმოების, მომსახურების თუ საჯარო სექტორში - დელოიტის გუნდი დაგეხმარებათ სრული პროცესის განმავლობაში.

გაეცანით დამატებით მასალებს

2020 წლის ტექნოლოგიური ტენდენციები

დიახ, გაურკვევლობა დამაბნეველია. მაგრამ დღევანდელი დაბრკოლებების დიდი ნაწილი ცნობილია.