მომსახურება

სტრატეგია და საოპერაციო მომსახურება

ბიზნეს ლიდერებმა უნდა იმოქმედონ თავდაჯერებულად, მზარდი სირთულეების, გაურკვევლობის და ნგრევის ეპოქაშიც კი. ამ ადამიანებს ესაჭიროებათ მკაფიო, კარგად ინფორმირებული პერსპექტივების მნიშვნელოვანი დინამიკა, რომელიც ამჟამად ქმნის მათ ბიზნეს გარემოს. ჩვენი გლობალური ქსელის, სტრატეგიისა და ოპერაციების სამსახურის პროფესიონალები იყენებენ Deloitte-ის პროფესიული მომსახურების სრულ კომპლექტს და სამრეწველო გამოცდილებას, რათა ყურადღება გაამახვილონ რეალურ საკითხებზე, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ბიზნესზე დღეს. ჩვენ ერთობლივად ვმუშაობთ ჩვენს კლიენტებთან, რათა დავსახოთ და უნაკლოდ განვხორციელოთ სტრატეგიული ხედვა და გრძელვადიანი ღირებულებები. დაწყებული პრაგმატული სტრატეგიის შემუშავებითა და M&A შესაძლებლობების შეფასებით, დამთავრებული ფინანსებისა და ოპერაციების ფუნქციების გაუმჯობესებით, ჩვენ გვაქვს ცოდნა და გამოცდილება რომ დავეხმაროთ კლიენტებს იმოქმედონ გაბედულად და განვითარდნენ.

ჩვენი მომსახურებები

ბიზნეს მოდელის ტრანსფორმაცია

დელოიტის ბიზნეს მოდელის ტრანსფორმაციის კონსულტანტები მზად არიან დაგეხმარონ აღმოაჩინოთ ახალი ზრდის შესაძლებლობები, შეამციროთ ხარჯები, გაზარდოთ ეფექტურობა და მუდმივად ფლობდეთ ინფორმაციას მომხმარებელთა ინტერესების შესახებ. ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს შეიმუშაონ და განახორციელონ მათი სტრატეგიული ხედვა და მკვეთრად გააუმჯობესონ ბიზნეს საქმიანობა.

ფინანსები

დელოიტის ფინანსური დარგის სპეციალისტები გთავაზობენ მომსახურებას, რომელიც ეხმარება ფინანსურ დეპარტამენტს განსაზღვროს ყველაზე კრიტიკული პრიორიტეტები სტრატეგიის, ბიზნეს პროცესის, ტექნოლოგიებისა თუ ორგანიზაციის მასშტაბით.

შერწყმა და შესყიდვა

დელოიტი არის ერთადერთი პროფესიული მომსახურების ორგანიზაცია, რომელიც კუნსულტაციას უწევს კორპორატიულ კლიენტებსა და კერძო ინვესტორებს მთლიანი შერწყმა-შესყიდვის ციკლის განმავლობაში. ჩვენ ვაერთიანებთ ჩვენს მომსახურებებს, რათა მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნილებები.

სერვის ოპერაციები

დელოიტის სერვის ოპერაციების პროფესიონალები მუშაობენ სხვადასხვა ინდუსტრიული დარგისა და სექტორის ორგანიზაციებთან მომსახურების სფეროში, რათა უზრუნველყონ საჭირო გარდაქმნა, მომგებიანობისა და ბიზნეს პროდუქტიულობის გაზრდა. ანალიტიკისა და არასტანდარტული, ინოვაციური მიდგომების გამოყენების გზით, ჩვენ გეხმარებით თქვენი ბიზნეს მოდელის ძირითადი ელემენტების გაძლიერებაში, კლიენტებისთვის მომსახურებების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ორგანიზაციული ღირებულების შექმნის პარალელურად.

სტრატეგია

დელოიტის სტრატეგიის პრაქტიკა ეხმარება ყველაზე გავლენიან ორგანიზაციებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, გამოიმუშაონ გაზომვადი შედეგები მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებთან დაკავშირებით ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების გზით. ჩვენ ვიყენებთ  უახლოეს მიდგომებს გაერთიანებულს სამრეწველო დარგის ცოდნასა და გამოცდილებასთან, რათა შევიმუშაოთ და განვახორციელოთ ინტეგრირებული, საჭიროებაზე მორგებული სტრატეგიები.

მომარაგების უწყვეტობა

დელოიტის მომარაგების უწყვეტობის პრაქტიკა ფოკუსირებულია სტრატეგიით მართული ღირებულების შექმნაზე საკონსულტაციო მომსახურების გზით, მომარაგების ჯაჭვის ოპტიმიზაციისა და გაუმჯობესების მიზნით. ჩვენ ვუმკლავდებით ორგანიზაციის ყველაზე უფრო კომპლექსურ და რთულ საკითხებს ჩვენი გლობალური გამოცდილების წყალობით, რომელიც მრავალრიცხოვან ბიზნეს სტრატეგიებს, ოპერაციებსა და ინდუსტრიულ დარგებს მოიცავს.

strategy & operations

ბიზნეს ტენდენციები

​ბიზნეს ლიდერებს სჭირდებათ მკაფიო, მოკლე და სრულყოფილი ინფორმაცია არსებული ბიზნეს გარემოსა და მისი სამომავლო დინამიკის შესახებ. დელოიტის ბიზნეს ტენდენციების ანგარიშები სწორედ ასეთ ინფორმაციას გვაწვდის. დელოიტს არ შეუძლია მომავლის წინასწარმეტყველება, თუმცა ჩვენ ვემსახურებით კლიენტებს, რომლებიც ქმნიან მომავალს, რაც აღნიშნული ანგარიშების მომზადებაში გვეხმარება.

ძირითადი კონტაქტები

ანასტასია ოსიპოვა

ანასტასია ოსიპოვა

მმართველი პარტნიორი, საკონსულტაციო მომსახურება

ანასტასიას საკონსულტაციო სფეროში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი სპეციალიზირებულია ბიზნესის მართვის ეფექტურობის პროცესებზე და ენერგო და რესურსების სექტორზე ფოკუსირებული ფინანსური და საბუღალტრ... მეტი