სტატია

2017 წლის საგადასახადო, საინვესტიციო საკითხები 

საქართველო კავკასიის განვითარებადი ეკონომიკური ცენტრია. ბოლო წლების მანძილზე იგი გამოირჩევა  ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლებით, ლიბერალური საგადასახადო და შრომითი კანონმდებლობით, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოთი, კორუფციის დაბალი მაჩვენებლებით, უსაფრთხოების მაღალი ხარისხითა და უცხოური ინვესტიციებისადმი გახსნილობის მაღალი დონით. საქართველოში არსებობენ სახელმწიფო და კერძო საინვესტიციო ფონდები, რომლებიც მიესალმებიან უცხოურ ინვესტიციებს ფართომასშტაბიანი პროექტების განხორციელების მიზნით სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და ჰიდრო-ენერგო სექტორში. 2017 წლის 2 თებერვალს ევროპარლამენტმა საქართველოს ვიზალიბერალიზაციას დაუჭირა მხარი. საქართველოსთვის შენგენის ზონაში უვიზო რეჟიმი 2017 წლის აპრილში ამოქმედდება.

2016 წლის საგადასახადო, საინვესტიციო საკითხები

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?