გადაწყვეტილება

შერწყმა და შეძენა

საგადასახადო შედეგები, რომლებიც მოსდევს შერწყმასა და შეძენას, უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალი ინვესტორებისათვის ან მათთვის, ვინც ყიდის ბიზნესს, მნიშვნელოვანი, შესაძლებელი რისკების გამო. ასეთი რისკები შესაძლოა გაჰყვეს სამიზნეს ან აქტივებს და უარყოფითი გავლენა იქონიოს გარიგების ღირებულებაზე.

ჩვენს პროფესიონალი კონსულტანტების გუნდს შეუძლია დახმარება გაუწიოს ინვესტორებსა და გამყიდველებს შესაძლო საგადასახადო რისკების აღმოჩენაში, შეფასებასა და შემსუბუქებაში.

  • საგადასახადო ფინანსური ანგარიშგების შედარებითი ანალიზი
  • გამყიდველის მხრიდან ფინანსური ანგარიშგების შედარებითი ანალიზი
  • გარიგების სტრუქტურირება
  • პოსტ ტრანზაქციული მომსახურეობები

ჩვენი მომსახურეობები

კვალიფიციური პროფესიონალებისაგან შემდგარ ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს გააჩნია 10 წელზე მეტი გამოცდილება ამ დარგში და მჭიდროდ თანამშრომლობენ სპეციალისტებთან არაპირდაპირ გადასახადებში, საერთაშორისო გადასახადებში და საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებში, რათა დახმარება გაწიონ რისკებისა და ეფექტური სტრატეგიების განსაზღვრაში, რათა მოხდეს მათი გადალახვა. მათი გამოცდილება მოიცავს ყველა საკვანძო ბიზნეს სექტორს და ყველა ზომის გარიგების ანალიზს. 

ჩვენი გუნდი