გადაწყვეტილება

ფინანსები ციფრულ სამყაროში

ციფრული ბერკეტები

ჩვენ მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის საწყის პერიოდში ვცხოვრობთ, როდესაც ვითარდება ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიცაა Cloud, RPA, შემეცნებითი გამოთვლა და ბლოკჩეინი, რომლებიც ცვლიან ბიზნესის მართვის პროცესს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული წინსვლის საშუალებას აძლევს ფინანსურ დირექტორებსა და ფინანსურ ორგანიზაციებს.

გამოსცადეთ ახლა დელოიტთან და Oracle Cloud-თან ერთად

შეიტყვეთ უფრო მეტი, დაგეგმეთ პერსონალური სასწავლო სესია, ან დაუკავშირდით ჩვენს Oracle ციფრული ფინანსების ტრანსფორმაციის გუნდს.

დაგვიკავშირდით!

oracle@Deloitte.com დაგეგმეთ შეხვედრა ან სასწავლო სესია.

Imagine Now With Deloitte + Oracle Cloud.

Discover how Deloitte, together with Oracle Cloud, could enable digital finance transformation and help shape the future of your organization.

Explore More with Deloitte


'Crunch time' for CFO's

The CFO Program

Finance 2025: Digital transformation in finance