თანამშრომლები

ქეთევან კუხიანიძე

საგადასახადო მენეჯერი, აკადემიის ხელმძღვანელი

ქეთევან კუხიანიძე

ქეთევან კუხიანიძე არის დელოიტის საქართველოს ოფისის საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტის საგადასახადო მენეჯერი. მას საგადასახადო კონსულტაციების მიმართულებით 10 წელზე მეტი და ბუღალტერიის მიმართულებით 1 წლამდე სამუშაო გამოცდილება აქვს. იგი გასცემს კონსულტაციებს ისეთ რთულ საგადასახადო საკითხებთან დაკავშრებით როგორიცაა: საერთაშორისო ინვესტიციების/ტრანზაქციების სტრუქტურა და კონტროლი, სესხითა და კაპიტალით ფინანსირების საკითხები და სხვ. ქეთევანი, მისი დელოიტში მუშაობის მანძილზე, ასრულებს წამყვან როლს არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო კლიენტისთვის მომსახურების გაწევის საქმეში.

ქეთევან კუხიანიძე