Fondovi Europske unije

Sufinanciranje iz EU fondova, porezne olakšice i poticaji

Deloitte Gi3 tim pruža usluge izrade i prijava projektnih prijedloga, provedbe EU projekata, javne nabave i NOJN nabave, tehničke pomoći i edukacija iz domene fondova EU-a