ניוד עובדים ותגמול הוני לעובדים (Global Employee Services)

בחברות בעלות פעילות גלובלית, ניידות עובדים היא לעיתים קרובות מרכיב מרכזי בתוכניות האסטרטגיות. העסקים צריכים לארגן ולתאם העברות בין־לאומיות של עובדים, כולל צרכים חומריים, שכר ונושאים משפטיים, במהירות ובחסכנות.