מחירי העברה

קבוצת תמחור העברות מסייעת לקבוצות רב־לאומיות ביצירת מודל תמחור פנים־חברתי בעל יעילות מיסוי, העומד בדרישות הישראליות והעולמיות בנושאי תמחור העברות.