מיסים עקיפים

התרחבות עסקית, שרשרות אספקה מורכבות, סביבות רגולטוריות משתנות והגברת ההתמקדות הממשלתית בהתנהגות משלמי המיסים - כל אלה גורמים המגבירים את סיכוני המס העקיף בקנה מידה מקומי ועולמי.