מיסוי מיזוגים ורכישות

קבוצת המיזוגים והרכישות בחטיבת המס מתמחה בסיוע וטיפול במכלול ההיבטים המיסויים הקשורים בשינויי מבנה לרבות מיזוגים בין תאגידים וארגון מבנה התאגיד.