Article

De WHOA herstructureringsdeskundige en waarderingen

Hoe om te gaan met het waarderingsproces in WHOA-akkoorden?

In de WHOA spelen waarderingen een zeer belangrijke rol. De aanbieder van een WHOA-akkoord zal namelijk moeten aantonen dat de waarde van de onderneming in het geval van een reorganisatie middels het WHOA-akkoord (de reorganisatiewaarde) hoger is dan de opbrengst in faillissement (de liquidatiewaarde). De wetgever heeft echter niet voorzien in specifieke voorschriften ten aanzien van deze waarderingen. Hoe zou men deze waarderingen moeten uitvoeren en aan welke voorwaarden moet een waardering voldoen?

Een gedegen en goed onderbouwde waardering

Een gedegen en goed onderbouwde waardering is belangrijk, aangezien op basis daarvan de rechten van schuldeisers en aandeelhouders worden aangepast wanneer het akkoord gehomologeerd wordt. Indien een waardering in de ogen van één of meerdere partijen niet redelijk of eerlijk is, dan kan – indien voldoende gemotiveerd – homologatie van het akkoord worden tegengehouden. Maar, wanneer is een waardering redelijk of eerlijk?

Behoefte aan een stapje terug qua informatie omtrent de WHOA?

Eerder publiceerden we een discussiedocument met meer achtergrond over de WHOA en waarderen. Klik hier om dit document te raadplegen.

Matthijs Wouterse schreef als eindopdracht voor de Specialisatieopleiding tot Herstructureringsdeskundige (WHOA) aan de Universiteit van Leiden een artikel waarin wordt betoogd dat waarde afhankelijk is van verwachtingen ten aanzien van de toekomst en dat deze verwachtingen verschillend kunnen zijn, afhankelijk van aan wie je het vraagt. Een waarderingsonderzoek dat zich uitsluitend verdiept in het reorganisatieplan van het management van de onderneming kan daarom te eenzijdig zijn. Het is beter en zorgvuldiger om in de analyse ook de andere partijen in het WHOA-traject (de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders) te betrekken en om zodoende inzicht te krijgen in gedeelde en tegenstrijdige verwachtingen.

Klik hier op het rapport te raadplegen.

Het artikel is tevens gepubliceerd in HERO, een online magazine voor professionals in herstructureringen, recovery en insolvency (HERO 2021 / P-034 / 25 augustus 2021).

Meer informatie

Deloitte heeft een ervaren team van herstructurerings- en waarderingsspecialisten die klaar staan om u te ondersteunen bij de mogelijkheden en uitdagingen van herstructureringen en de WHOA. Neemt u contact op met een van de onderstaande personen indien u meer wilt weten over herstructureringen, de WHOA of benieuwd bent hoe wij u kunnen assisteren.

Did you find this useful?