Pension due diligence

Solution

Pension due diligence

Pensioenen hebben vaak een aanzienlijke (positieve of negatieve) waarde-impact

Deloitte onderzoekt pensioenen en uitgestelde personeelsbeloningen om te identificeren welke risico’s deze regelingen kennen. Ook onderzoeken wij of waarde gecreëerd kan worden door regelingen aan te passen, te uniformiseren of andere uitvoerders te kiezen.

Uw uitdaging

Partijen kunnen tijdens overnames worden geconfronteerd met complexe vraagstukken op het gebied van pensioen en uitgestelde personeelsbeloningen, vooral in tijden van onrust op de financiële markten. Daarnaast is het na afronding van een transactie soms een uitdaging pensioen issues op te lossen, pensioenen te harmoniseren en een solide uitvoering in te regelen voor de van kracht zijnde regelingen.

Hoe Deloitte u helpt

Bij een overname kunnen vraagstukken op het gebied van pensioenen complex zijn. Daarom helpen wij u bij:

  • Het verkrijgen van inzicht in welke regelingen van kracht zijn
  • Het verkrijgen van inzicht in de (financiële) risico’s van de regelingen
  • Hoe deze risico’s kunnen worden meegenomen in de onderhandelingen en de transactiedocumentatie
  • Het identificeren van issues na afronding van de transactie (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de regelingen)

Na afronding van een overname helpen wij u pensioen issues te adresseren door:

  • Het inregelen van de uitvoering van de regeling, met name bij een fusie of carve-out
  • Reductie of stabilisatie van de premies dan wel de impact van IFRS en de hieruit volgende volatiliteit voor de resultaten
  • Reductie van de operationele kosten op pensioengebied
  • Optimalisatie en/of rationalisatie van het ontwerp/uitvoering van de pensioenregelingen

Wat het u oplevert

Ons M&A Pensions team kan voor u gedurende de gehele M&A-cyclus waarde toevoegen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het verrichten van acquisitie en verkoop due diligence onderzoeken. Wij begrijpen hoe corporates en private equity huizen opereren en kunnen effectief met hen communiceren en samenwerken.

Contact

Robert-Jan Hamersma

Robert-Jan Hamersma

Partner

Robert-Jan, actuaris AG, is Managing Partner van Deloitte Benefits & Pension Advisory. Met meer dan 21 jaar werkervaring bij Deloitte, voorheen Andersen, inclusief een secondment in New York, is Rober... More