pranie pieniędzy, 4 dyrektywa aml

Analizy

4 Dyrektywa AML

Zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pozostanie jednym z głównych priorytetów instytucji finansowych oraz regulatorów w nadchodzącym okresie. Przedsiębiorcy, a w szczególności instytucje finansowe, będą musiały przygotować się do zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wynikających z tzw. 4 Dyrektywy AML.

Nowe obowiązki instytucji nadzoru finansowego

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły m.in. obowiązku przeprowadzenia, udokumentowania i aktualizacji oceny ryzyka instytucji oraz rozszerzenia definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne tzw. PEP, a także zmian w sposobie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, czy zmniejszenia progu, od którego należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego, do 10.000 euro. Nowy projekt Ustawy zaostrza również podejście nadzoru i zdecydowanie zwiększa wysokość oraz rozszerza zakres kar finansowych i administracyjnych zarówno dla samych instytucji, jak również osób zaangażowanych w nadzór nad realizacją obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Firmy muszą wdrożyć nowe przepisy i zmienić procedury

W kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych istotne jest prawidłowe oszacowanie ich wpływu na operacyjną działalność instytucji. Ich wdrożenie wcale nie musi wiązać się z wielkim wysiłkiem organizacyjnym oraz pochłonąć znacznych środków, pod warunkiem posiadania wiedzy i odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie. W wielu przypadkach możliwe jest wykorzystanie funkcjonujących w organizacji rozwiązań (procesów, systemów, zasobów ludzkich) i skuteczne dostosowanie instytucji do zmian w przepisach przy wykorzystaniu obecnych zasobów. Istotą wdrożenia jest prawidłowa interpretacja wymogów, dokładna analiza obecnie funkcjonujących rozwiązań oraz odpowiednio dopasowane do potrzeb i możliwości instytucji rekomendacje. Równie ważną kwestią przy wdrożeniu jest zwiększenie świadomości pracowników wykonujących obowiązki na stykuzwiązane z wymogami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Efektywna pomoc i doradztwo ekspertów Deloitte

Zespół ekspertów Deloitte świadczy profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie dla instytucji w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

>> Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?