Deloitte Forensic

Usługi

Forensic Solutions Center

Kompleksowe usługi wykrywania, monitorowania i ograniczania ryzyka przestępstw finansowych

Poland

Na skutek zmian regulacyjnych w całej Europie zapewnienie zgodności z przepisami staje się coraz bardziej skomplikowane i kosztowne. W związku z tym, Deloitte stworzył Forensic Solutions Centre („FSC"), gdzie zespół wykwalifikowanych ekspertów wspiera klientów w procesie wykrywania, ograniczania i monitorowaniu ryzyka przestępstw finansowych. Świadcząc usługi w trybie ciągłym lub na żądanie klienta FSC wdraża zaawansowane technologicznie, elastyczne modele w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez klientów i skuteczniejszego ograniczania ryzyka.

Cztery oznaki, które wskazują na to, że potrzebujesz wsparcia Forensic Solutions Center

 

Nie jesteś w stanie zaspokoić potrzeb klientów.

Symptomy:

 • Rośnie obciążenie pracą. Biznes się rozwija i w ofercie pojawiają się nowe usługi.
 • Jednocześnie liczba pracowników rośnie zbyt wolno lub maleje.

Koszty firmy szybko rosną.

Symptomy:

 • Koszty prowadzenia działalności operacyjnej są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do skali działania lub wartości dodanej.
 • Silna presja, by obniżać koszty.

Stosujesz przestarzałe technologie.

Symptomy:

 • Twoja firma nie może sobie pozwolić na wdrożenie nowych technologii, które zwiększą efektywność działalności.
 • Trudno określić, jaka technologia byłaby najlepsza dla twoich potrzeb.

Firmie brakuje wiedzy na temat procesów i przepisów.

Symptomy:

 • Rośnie presja regulacyjna, wynikająca z nowych przepisów prawnych, ale firmie brakuje doświadczenia w tym zakresie.
 • Procesy firmy są mało wydajne, ale nie wiadomo, jak je usprawnić.
Deloitte: Usługi AML/CFT

Oferta Forensic Solutions Center Deloitte gwarantuje:

 • Wykwalifikowany personel, który może szybko i elastycznie realizować zadania dla klientów
 • Dostęp do najnowocześniejszych technologii, sprawdzonych metodologii i wiedzy na temat procesów, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć efektywność i skuteczność rozwiązywania problemów regulacyjnych
 • Elastyczne modele realizacji zleceń w części lub całości oparte na dostawcach zewnętrznych

Usługi Business Intelligence

Automatyczne procesy oraz dostęp do wiodących na rynku informacji i wiedzy specjalistycznej sprawiają, że Deloitte oferuje wysokiej jakości usługi w rozsądnych cenach w zakresie wskazanym poniżej:

 • Badania due diligence dotyczące etycznego postępowania osób trzecich
 • Proces wdrażania nowych pracowników
 • Bieżący monitoring procesu KYC (Know Your Customer)
 • Monitorowanie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i procesu akceptacji

Modele realizacji zleceń oparte na usługach świadczonych w trybie ciągłymi i wsparciu w zakresie procesów KYC na żądanie klienta.

Monitoring transakcji

Sprawdzona metodologia due diligence oraz automatyczny proces badania alertów pozwalający klientom znacznie ograniczyć czas i koszty zapewnienia zgodności z przepisami.

Forensic Solution Centre świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Monitorowanie transakcji (TM) - przeglądy alertów dla zewnętrznych dostawców usług płatniczych, Initial Coin Offerings (ICOs), usługi z zakresu bankowości, światowych rynków, finansowania handlu itp
 • Analiza, przetwarzanie i likwidowanie zaległości w zakresie przeglądu alertów
 • Tworzenie, usprawnianie i śledzenie procesów monitorowania transakcji

Usługi zgłaszania nadużyć

Deloitte SafeSpace to rozwiązanie, które umożliwia firmom wczesne wykrywanie przypadków nadużyć, zanim przerodzą się one w problemy niosące za sobą wysokie ryzyko. Dzięki zintegrowanej platformie Deloitte Halo, Forensic Solution Center świadczy jedyne w swoim rodzaju, niezależnie zewnętrzne usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Dyskrecja i bezpieczeństwo
 • Wiele kanałów
 • Nieprzerwane działanie
 • Wiele języków
 • Przeszkoleni specjaliści
 • Dostosowanie do potrzeb klienta
 • Kontrola jakości
 • Raporty generowane w dowolnym miejscu i czasie

Nasze podejście

 1. Identyfikacja problemów klienta: Twórcy rozwiązań Deloitte współpracują z klientem w celu określenia jego potrzeb i wymogów dotyczących projektu.
 2. Projektowanie rozwiązań: Zespół Deloitte tworzy kompleksowy model świadczenia usług oparty na różnych działaniach, warsztatach i sprawdzonej metodologii.
 3. Elastyczność zasobów: Możliwość zaangażowania najbardziej odpowiednich specjalistów i tworzenie docelowych procesów i procedur.
 4. Bezpieczeństwo technologiczne: Konfiguracja bezpiecznej infrastruktury technologicznej.
 5. Standardowe usługi: Usługi świadczone w FSC lub u klienta.
 6. Kontrola jakości: Stały proces zapewniania i kontroli jakości, zgodnie ze standardami Deloitte.
 7. Informacje zarządcze: Analiza trendów i kluczowych wskaźników efektywności w formie przyjaznej dla odbiorcy.

Kontakt

Alexander Nagy

Alexander Nagy

Partner

Alex is a Partner of our Forensic practice in the Czech Republic with responsibility for the region of Central Europe. Alex has over 20 years of professional experience in forensic accounting and inve... Więcej

Forensic, AML and compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog