Deloitte Forensic

Usługi

Forensic Solutions Center

Kompleksowe usługi wykrywania, monitorowania i ograniczania ryzyka przestępstw finansowych

Poland

Na skutek zmian regulacyjnych w całej Europie zapewnienie zgodności z przepisami staje się coraz bardziej skomplikowane i kosztowne. W związku z tym, Deloitte stworzył Forensic Solutions Centre („FSC"), gdzie zespół wykwalifikowanych ekspertów wspiera klientów w procesie wykrywania, ograniczania i monitorowaniu ryzyka przestępstw finansowych. Świadcząc usługi w trybie ciągłym lub na żądanie klienta FSC wdraża zaawansowane technologicznie, elastyczne modele w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez klientów i skuteczniejszego ograniczania ryzyka.

Cztery oznaki, które wskazują na to, że potrzebujesz wsparcia Forensic Solutions Center

 

Nie jesteś w stanie zaspokoić potrzeb klientów.

Symptomy:

 • Rośnie obciążenie pracą. Biznes się rozwija i w ofercie pojawiają się nowe usługi.
 • Jednocześnie liczba pracowników rośnie zbyt wolno lub maleje.

Koszty firmy szybko rosną.

Symptomy:

 • Koszty prowadzenia działalności operacyjnej są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do skali działania lub wartości dodanej.
 • Silna presja, by obniżać koszty.

Stosujesz przestarzałe technologie.

Symptomy:

 • Twoja firma nie może sobie pozwolić na wdrożenie nowych technologii, które zwiększą efektywność działalności.
 • Trudno określić, jaka technologia byłaby najlepsza dla twoich potrzeb.

Firmie brakuje wiedzy na temat procesów i przepisów.

Symptomy:

 • Rośnie presja regulacyjna, wynikająca z nowych przepisów prawnych, ale firmie brakuje doświadczenia w tym zakresie.
 • Procesy firmy są mało wydajne, ale nie wiadomo, jak je usprawnić.
Deloitte: Usługi AML/CFT

Oferta Forensic Solutions Center Deloitte gwarantuje:

 • Wykwalifikowany personel, który może szybko i elastycznie realizować zadania dla klientów
 • Dostęp do najnowocześniejszych technologii, sprawdzonych metodologii i wiedzy na temat procesów, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć efektywność i skuteczność rozwiązywania problemów regulacyjnych
 • Elastyczne modele realizacji zleceń w części lub całości oparte na dostawcach zewnętrznych

Usługi Business Intelligence

Automatyczne procesy oraz dostęp do wiodących na rynku informacji i wiedzy specjalistycznej sprawiają, że Deloitte oferuje wysokiej jakości usługi w rozsądnych cenach w zakresie wskazanym poniżej:

 • Badania due diligence dotyczące etycznego postępowania osób trzecich
 • Proces wdrażania nowych pracowników
 • Bieżący monitoring procesu KYC (Know Your Customer)
 • Monitorowanie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i procesu akceptacji

Modele realizacji zleceń oparte na usługach świadczonych w trybie ciągłymi i wsparciu w zakresie procesów KYC na żądanie klienta.

Monitoring transakcji

Sprawdzona metodologia due diligence oraz automatyczny proces badania alertów pozwalający klientom znacznie ograniczyć czas i koszty zapewnienia zgodności z przepisami.

Forensic Solution Centre świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Monitorowanie transakcji (TM) - przeglądy alertów dla zewnętrznych dostawców usług płatniczych, Initial Coin Offerings (ICOs), usługi z zakresu bankowości, światowych rynków, finansowania handlu itp
 • Analiza, przetwarzanie i likwidowanie zaległości w zakresie przeglądu alertów
 • Tworzenie, usprawnianie i śledzenie procesów monitorowania transakcji

Usługi zgłaszania nadużyć

Deloitte SafeSpace to rozwiązanie, które umożliwia firmom wczesne wykrywanie przypadków nadużyć, zanim przerodzą się one w problemy niosące za sobą wysokie ryzyko. Dzięki zintegrowanej platformie Deloitte Halo, Forensic Solution Center świadczy jedyne w swoim rodzaju, niezależnie zewnętrzne usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Dyskrecja i bezpieczeństwo
 • Wiele kanałów
 • Nieprzerwane działanie
 • Wiele języków
 • Przeszkoleni specjaliści
 • Dostosowanie do potrzeb klienta
 • Kontrola jakości
 • Raporty generowane w dowolnym miejscu i czasie

Nasze podejście

 1. Identyfikacja problemów klienta: Twórcy rozwiązań Deloitte współpracują z klientem w celu określenia jego potrzeb i wymogów dotyczących projektu.
 2. Projektowanie rozwiązań: Zespół Deloitte tworzy kompleksowy model świadczenia usług oparty na różnych działaniach, warsztatach i sprawdzonej metodologii.
 3. Elastyczność zasobów: Możliwość zaangażowania najbardziej odpowiednich specjalistów i tworzenie docelowych procesów i procedur.
 4. Bezpieczeństwo technologiczne: Konfiguracja bezpiecznej infrastruktury technologicznej.
 5. Standardowe usługi: Usługi świadczone w FSC lub u klienta.
 6. Kontrola jakości: Stały proces zapewniania i kontroli jakości, zgodnie ze standardami Deloitte.
 7. Informacje zarządcze: Analiza trendów i kluczowych wskaźników efektywności w formie przyjaznej dla odbiorcy.

Forensic, AML and compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog