Zgłaszanie nadużyć w miejscu pracy

Usługi

Deloitte Halo – usługi dla sygnalistów

Zgłaszanie nadużyć w miejscu pracy - whistleblowing

Usługa dla sygnalistów Deloitte Halo to zintegrowane narzędzie umożliwiające anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w miejscu pracy w celu ograniczenia kosztów i ryzyka wynikającego z niewłaściwego postępowania pracowników.

Odniesienie prawne w Europie

W grudniu 2019 weszła w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa stwarza nowy system ochrony i zachęcania do zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania i naruszeń prawa w miejscu pracy. Przed wprowadzeniem nowego rozporządzenia wiele krajów UE wdrożyło już własne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach (np. Francja, Włochy, Wielka Brytania, Chorwacja i wiele innych). Te ramy prawne nakładają nowe obowiązki na wiele różnych firm w obszarze informowania o nieprawidłowościach i ochrony osób zgłaszających przypadki naruszeń. W większości sytuacji oznacza to, że firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników muszą mieć solidne i sprawne rozwiązanie informujące o nieprawidłowościach. Nie czekaj, aż będzie za późno – sprawdź najlepszy system informowania o nieprawidłowościach i chroń swoją firmę i pracowników.

Wsparcie Deloitte

Deloitte jest uznanym na całym świecie dostawcą niezależnych rozwiązań do zgłaszania nadużyć w miejscu pracy, przeznaczonych dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego. Naszym celem jest pomoc organizacjom w eliminowaniu przypadków niewłaściwego postępowania w miejscu pracy i skutecznym budowaniu ładu korporacyjnego. Niewykryte przypadki oszustw, przekupstwa i korupcji, niewłaściwego postępowania, nękania, zastraszania, nieetycznego zachowania to zagrożenia, które mogą spowodować straty finansowe i utratę reputacji organizacji. Proces nie jest łatwy, więc firmy muszą stworzyć bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości, aby zachęcić sygnalistów do informowania o trudnych i wrażliwych sytuacjach, zapewniając im jednocześnie anonimowość.

Deloitte Halo, nasze cyfrowe, zaawansowane technicznie rozwiązanie do zgłaszania nieprawidłowości oferuje firmom bezpieczne i poufne kanały raportowania. Odpowiednio przeszkoleni analitycy Deloitte dokonają przeglądu zgłaszanych spraw i przygotują raporty, informując o sytuacjach stwarzających największe ryzyko. Aby dodatkowo wzmocnić nadzór i mechanizmy kontroli wewnętrznej, Deloitte pomaga również organizacjom spełniać wymogi zmieniającego się prawa i wywiązywać się z obowiązków dotyczących informowania o nieprawidłowościach. Deloitte stworzył proste, praktyczne i łatwe do wdrożenia rozwiązanie do zgłaszania nadużyć, które umożliwia monitorowanie procedur i skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz pozwala na wczesne ostrzeganie o pojawiających się czynnikach ryzyka.

Nasze kompleksowe, cyfrowe rozwiązanie do zgłaszania nadużyć, Deloitte Halo, daje organizacjom dodatkowe możliwości wykrywania nieprawidłowości. Dzięki niemu klienci otrzymują następujące korzyści:

Bezpieczeństwo i dyskrecja: Sygnaliści mogą wybrać, czy chcą pozostać całkowicie anonimowi, dla pracodawcy czy też chcą ujawnić swoją tożsamość

Wiele kanałów: Sygnaliści mogą bezpiecznie zgłosić sprawę za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefaksu, poczty tradycyjnej lub telefonu

Przetwarzanie spraw: Ujawnione informacje, treść rozmów, dowody i harmonogramy działania są dostępne w jednym miejscu

Dostępność: Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

Przeszkoleni analitycy: Zgłaszane sprawy są rejestrowane, niezwłocznie analizowane i na tej podstawie sporządzane są raporty umożliwiające skuteczne postępowanie

Bezpieczeństwo danych: Bezpieczna platforma oferująca uwierzytelnianie dwuskładnikowe skutecznie chroni sygnalistów i informacje poufne

Użyteczne systemy analityczne: Platforma do zgłaszania nieprawidłowości z wbudowanymi funkcjami analitycznymi umożliwiającymi zwinną priorytetyzację, monitorowanie postępów i aktualizacje

Skuteczne rejestrowanie: Wszystkie przypadki są rejestrowane w elektronicznym systemie kontroli, aby umożliwić dalsze przetwarzanie

Kontakt

Adam Kwiecień

Adam Kwiecień

Assistant Director | Forensic

Wicedyrektor w zespole Forensic. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, z czego przez ponad dziesięć lat zajmował się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Zrealizował kilkadziesiąt aud... Więcej

Mateusz Jaremczuk

Mateusz Jaremczuk

Senior Associate | Forensic

Przez wiele lat był funkcjonariuszem dochodzeniowo-śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne. Doświadczenie zdobyte p... Więcej