smart port

Analizy

Nie tylko Smart Ports - Trendy i wyzwania w branży portowej

Jak nowe koncepcje wpłyną na rozwój portów?

Smart Ports to nowy model zarządzania portem za pomocą nowoczesnych technologii.

Ciągła globalizacja, zmiany technologiczne oraz wzrost konkurencyjności na rynku nie omijają również branży portowej.

Nowe technologie zmieniają porty

Obecnie porty czekają nowe wyzwania związane nie tylko z koniecznością automatyzacji procesów m.in. poprzez wprowadzenie systemów informatycznych integrujących różne podmioty dokonujące transportu, ale również podnoszenie efektywność operacji w portach, integracji portów z miastami, w których się znajdują oraz pozyskiwaniem energii z alternatywnych źródeł.

W obliczu zachodzących zmian w branży portowej można zauważyć szereg wyzwań, które kreują również pewne możliwości rozwoju portów:

  • Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i podnoszenie efektywności energetycznej - postępujące zmiany klimatycznie powodują konieczność poszukiwania alternatywnych dróg pozyskiwania energii,
  • Smart Ports – nowy model zarządzania portem za pomocą nowoczesnych technologii,
  • Zintegrowany łańcuch dostaw (Hub Ports) - połączenie różnych rodzajów transportu w celu efektywnego przewozu towarów. W szczególności transportu lądowego i lotniczego z transportem drogą morską, 
  • Efektywne zarządzanie - dostosowanie modelu zarządzania portem do ciągle zmieniających się okoliczności,
  • Bezpieczeństwo – porty mogą stanowić cel cyberprzestępczości, konieczne jest stosowanie odpowiednych systemów zabezpieczających, 
  • Port jako część miasta - znaczenie portu dla lokalnej społeczności i administracji samorządowej (tworzenie wartości dodanej), połączenie aspektu ekonomicznego ze społecznym.

W Europie daje się zauważyć postępującą digitalizację portów. Coraz popularniejsze staje się dążenie do zarządzenia portem za pomocą aplikacji i nowoczesnego oprogramowania zintegrowanego z transportem lądowym i lotniczym, co przyczynia się z jednej strony do wzrostu konkurencyjności, ale z drugiej strony nierozerwalnie wiąże się z rozwojem cyberprzestępczości.

Innowacje technologiczne dają możliwość do tworzenie tzw. Smart Portów, niemniej jednak, określenie:

  • jakie technologie wybrać,
  • jak je wdrożyć,
  • w jaki sposób mogą one wspierać cyfryzację portów,

pozostaje wyzwaniem.

Dodatkowo porty wchodząc na ścieżkę automatyzacji napotykają wiele problemów nie tylko technicznych, ale również strategicznych.

Pozostajemy do dyspozycji, jeżeli chcieliby Państwo omówić szerzej wpływ zachodzących zmian na Państwa działalność.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami

Port services 2017 - Center of Excellence
Pobierz raport, dowiedz się więcej
(strona w języku angielskim)

Zespół Deloitte Port Services współpracuje z portami oraz operatorami terminali morskich na całym świecie.

Czy ta strona była pomocna?