EEC, Deloitte, Europejski Kongres Gospodarczy

Artykuł

Automaty, roboty, coboty

Paweł Zarudzki wystąpi na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Katowice, 14 maja 2019 r., godz. 13:30-15:00

Wiele organizacji wdrożyło punktowe automatyzacje, co szybko przyniosło korzyści (głównie finansowe), ale nie pozwoliło wyjść poza pracę poszczególnych zespołów. Najważniejsze wyzwania z którymi borykają się organizacje w zakresie osiągnięcia efektu skali to rozdrobnienie procesów, brak gotowości informatycznej i brak jasnej wizji rozwoju.

Powszechne zastosowanie robotów jest nieuniknione

Technologie wykorzystywane do automatyzacji procesów są stale rozwijane. To zwiększa ich dostępność – są tańsze i coraz łatwiejsze we wdrożeniu. Dzięki dodawaniu nowych funkcjonalności opartych o rozwiązania kognitywne, jak np. rozpoznawanie obrazów, mowy, uczenie maszynowe, rozszerza się też wachlarz ich zastosowań.

Szybki rozwój tego typu rozwiązań wymuszają też czynniki zewnętrzne – tempo zmian otoczenia gospodarczego i radykalnie zmieniające się oczekiwania klientów. Zgodnie z nimi obsługa musi być realizowana w czasie rzeczywistym, a cała komunikacja spójna we wszystkich kanałach, dostępna na żądanie o każdej porze dnia i nocy oraz osadzona w konkretnym kontekście. Roboty, dzięki bardzo krótkiemu czasowi wdrożenia oraz możliwości interakcji w języku naturalnym dają możliwość realizacji tych oczekiwań.

Rośnie też presja ze strony pracowników, którzy nie chcą realizować powtarzalnych, żmudnych czynności, często polegających na przenoszeniu informacji pomiędzy systemami. W dobie powszechnie dostępnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, tego typu praca jest postrzegana jako anachronizm. Coraz więcej osób jest gotowych i oczekuje, że będzie pracować z zastosowaniem robotów, które odciążą ich od rutynowych czynności dając przestrzeń do rozwoju specjalistycznych kompetencji. Widzą to też zarządzający organizacjami, którzy, jak wynika z naszego najnowszego raportu odchodzą od strategii redukcji kosztów, na rzecz zwiększonej produktywności, lepszego doświadczenia klienta i możliwości zapewnienia automatyzacji na większą skalę. Ponad 80% organizacji wdrażających lub zwiększających skalę procesów RPA twierdzi, że ich pracownicy wykazują wyższy poziom zadowolenia z pracy. Ocena wartości RPA pod względem zwiększenia produktywności, a nie tylko redukcji kosztów działalności, pokazuje, że strategia automatyzacji dojrzewa w wielu organizacjach. Ankietowani zwracają także uwagę na to, że automatyzacja poprawiła dokładność i terminowość, co oznacza lepszą jakość obsługi klientów.

 

Zmiana modelu operacyjnego jest niezbędna

Wiele organizacji wdrożyło punktowe automatyzacje, co szybko przyniosło korzyści (głównie finansowe), ale nie pozwoliło wyjść poza pracę poszczególnych zespołów. Najważniejsze wyzwania z którymi borykają się organizacje w zakresie osiągnięcia efektu skali to rozdrobnienie procesów, brak gotowości informatycznej i brak jasnej wizji rozwoju.

Ograniczenia z którymi mierzą się organizacje przy wejściu w dużą skalę wdrożenia to także trudność w koordynacji działań wielu członków zespołów budujących i utrzymujących automatyzacje, ograniczona widoczność rezultatów pracy wielu robotów jednocześnie, trudności w utrzymaniu spójnej dokumentacji i zarządzania wdrażaniem zmian.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi do zarządzania dużą skalą wdrożenia jak np. zarządzanie regułami pracy wielu robotów, kontrolowanie zmian w skryptach czy automatyczne udostępnianie mocy przeliczeniowych umożliwia szybkie przeskalowanie rozwiązań, śledzenie w czasie rzeczywistym statusu i rezultatów pracy robotów, możliwość kontrolowania osiąganych korzyści biznesowych, automatyczne testy i kontrolę bezpieczeństwa danych.

 

Automatyzacja źródłem przewagi konkurencyjnej

Zwiększenie zakresu wykorzystania aplikacji automatyzujących procesy jest nieuniknione.

Wykorzystanie pełnego potencjału automatyzacji daje możliwość osiągnięcia istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacje, które osiągnęły skalę w zakresie automatyzacji, mają jasną wizję i strategię, określiły ilościowe cele i potraktowały RPA jako zmianę w całym przedsiębiorstwie. To konieczne, by nadążyć nie tylko za przyspieszeniem, jakiego nabiera robotyzacja, ale także, by móc dostrzec zalety robotyki i wzrost efektywności jaki ze sobą niesie.

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rozwiązania kogintywne, należy całkowicie zmienić koncepcję interakcji między człowiekiem a maszyną w miejscu pracy. Zarządzający muszą zastanowić się nad wykorzystaniem robotyzacji, a w kolejnych krokach także sztucznej inteligencji i innych narzędzi kognitywnych we wszystkich najważniejszych procesach biznesowych i aspektach działalności firmy, aby umożliwić podejmowanie decyzji na podstawie najistotniejszych informacji w czasie rzeczywistym. To nie są małe kroczki. Jeżeli uświadomimy sobie, że technologie oparte o sztuczną inteligencję rozwijają się we wszystkich branżach, i to całkiem szybko, wykorzystanie jej jako podstawy działalności we własnej firmie może być warunkiem przetrwania.

Czy ta strona była pomocna?