Deloitte na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Artykuł

Deloitte na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r.

Już po raz jedenasty Deloitte będzie partnerem jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Główne nurty tegorocznej debaty to między innymi: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, zależności między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, międzynarodowa współpraca gospodarcza czy zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem reprezentantów świata biznesu, nauki i polityki z Polski oraz innych krajów europejskich.

Nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w panelach:

1. Handel 4.0: nowe doświadczenia, digital, personalizacja

14 maja, godz. 15:30-17:00
Moderator: Michał Pieprzny, Partner, lider zespołu do spraw sektora dóbr konsumenckich

Jednym z głównych tematów poruszonych w tym roku podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach będzie wpływ technologii cyfrowych na preferencje zakupowe Polaków. Technologia zmieniła nie tylko sposób w jaki kupujemy, ale też to co kupujemy i ile wydajemy. Zdefiniowany przez firmę doradczą wskaźnik wpływu cyfrowego pokazuje zachowania klientów w sklepie, ale także pozwala poznać ich preferencje dotyczące poszukiwania informacji o produktach, najczęstsze sposoby płatności i wiele innych. Dla sprzedawców to informacje pomocne przy definiowaniu najlepszego podejścia do klienta.

2. Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

14 maja, godz. 11:30-13:00
Tomasz Konik, Partner, lider zespołu Clients & Industries

Jesteśmy świadkami ważnych zmian zachodzących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nie tylko z uwagi na zmianę pokoleniową, kulturową, ale i w związku z czwartą rewolucją przemysłową, która to wywiera coraz silniejszy wpływ na obecny kształt rynku pracy. Zgodnie z wynikami globalnych badań Deloitte w zakresie kapitału ludzkiego w ciągu kolejnych kilku lat jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staną szefowie firm i pionów HR będzie zredefiniowanie wielu struktur i schematów obecnie funkcjonujących w świecie pracy. Kluczowe będzie nowe podejście do rozwoju kadr, kształcenia i budowania modeli kariery, ale i wykorzystania nowych technologii, rozwiązań z kręgu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji.

Dowiedz się więcej na temat panelu "Zarządzanie kadrami w czasie transformacji"

3. Gospodarka obiegu zamkniętego

14 maja, godz. 13:30-15:00
Irena Pichola, Partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej

4 marca tego roku KE przyjęła kompleksowe sprawozdanie z realizacji planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wynika z niego, że wdrożone działania zamykające obieg rozwinęły nowe możliwości biznesowe, stworzyły nowe modele biznesowe i otworzyły nowe rynki, zarówno wewnątrz, jak i poza UE. W 2016 r. działania w zakresie obiegu zamkniętego, takie jak naprawa, ponowne wykorzystanie lub recykling, wygenerowały niemal 147 mld euro wartości dodanej, z kolei wartość inwestycji wyniosła około 17,5 mld euro. Także w Polsce, możliwości są ogromne. Jak wynika z raportu „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, który Deloitte przygotował wspólnie z partnerami m.in. ING Bankiem Śląskim, model GOZ zakładający w Polsce redukcje już o 1 proc. zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach stwarza możliwość uzyskania dla gospodarki 19,5 miliarda złotych wartości dodanej.

4. Edukacja dla rynku pracy

14 maja, godz. 13:30-15:00
Marek Metrycki, Partner zarządzający

Świat przechodzi właśnie przez czwartą rewolucję przemysłową, która opiera się na łączeniu nowoczesnych technologii cyfrowych z pracą fizyczną oraz umysłową i stopniowym zacieraniem się granic pomiędzy tymi sferami. Państwa, aby rozwijać swoje gospodarki w tych warunkach, muszą stawiać na innowacyjne produkty i usługi. Podstawą do ich generowania jest m.in. kapitał ludzki oparty na wiedzy, a tu kluczowy wpływ ma edukacja. Również przyspieszenie rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o innowacje w dłuższej perspektywie będzie możliwe tylko dzięki nowoczesnemu systemowi edukacji. Edukacja powinna być więc strategicznym priorytetem państwa, jako fundament jego rozwoju.

5. Automaty, roboty, coboty

14 maja, godz: 13:30-15:00
Paweł Zarudzki, Dyrektor, lider zespołu robotyzacji i automatyzacji kognitywnej

Wiele organizacji wdrożyło punktowe automatyzacje, co szybko przyniosło korzyści (głównie finansowe), ale nie pozwoliło wyjść poza pracę poszczególnych zespołów. Najważniejsze wyzwania z którymi borykają się organizacje w zakresie osiągnięcia efektu skali to rozdrobnienie procesów, brak gotowości informatycznej i brak jasnej wizji rozwoju. Ograniczenia z którymi mierzą się organizacje przy wejściu w dużą skalę wdrożenia to także trudność w koordynacji działań wielu członków zespołów budujących i utrzymujących automatyzacje, ograniczona widoczność rezultatów pracy wielu robotów jednocześnie, trudności w utrzymaniu spójnej dokumentacji i zarządzania wdrażaniem zmian.

Czy ta strona była pomocna?