Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

Analizy

Zarządzanie kadrami w czasie transformacji

Tomasz Konik wystąpi na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Katowice, 14 maja 2019 r., godz. 11:30-13:00

Jesteśmy świadkami ważnych zmian zachodzących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nie tylko z uwagi na zmianę pokoleniową, kulturową, ale i w związku z czwartą rewolucją przemysłową, która to wywiera coraz silniejszy wpływ na obecny kształt rynku pracy.

Komentarz eksperta

Transformacja cyfrowa nie jest już tylko domeną ekspertów od IT. Jej ekspansją powinny interesować się również działy HR: wpływa na procesy wewnętrzne i ich obsługę, ale przede wszystkim na samą pracę i budowanie ścieżki kariery. Nowy model zarządzania pracownikami, elastyczne formy, godziny czy nawet miejsce pracy to nie tylko trend, ale wynikowa kulturowo-technologicznych zmian, od których nie ma odwrotu.

Zgodnie z wynikami globalnych badań Deloitte w zakresie kapitału ludzkiego w ciągu kolejnych kilku lat jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staną szefowie firm i pionów HR będzie zredefiniowanie wielu struktur i schematów obecnie funkcjonujących w świecie pracy. Kluczowe będzie nowe podejście do rozwoju kadr, kształcenia i budowania modeli kariery, ale i wykorzystania nowych technologii, rozwiązań z kręgu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji. Eksperci szacują, że nawet 54% Polaków, by się utrzymać, będzie pracowało w kilku zawodach, a ponad ponad 2/3 osób urodzonych po 2007 roku będzie pracować w zawodach, które dzisiaj jeszcze nie istnieją.
Szerszym celem nie jest jednak tylko eliminacja czynności mechanicznych czy ograniczenie kosztów – postęp technologiczny powinien przysparzać korzyści klientom, a także tworzyć miejsca pracy i zadania, które przynoszą pracownikom satysfakcję.

Dlatego też nadrzędnym priorytetem okazuje się zredefiniowanie i wyznaczenie odpowiednich motywacji: zadań, które pozwoliłyby na realizację ambicji osobistych i zawodowych. Innymi słowy, takich, które – niezależnie od współpracy ludzi z inteligentnymi maszynami czy botami – będziemy chętnie wykonywać.

Nie dziwi więc fakt, że szukanie nowego sposobu zarządzania firmami stało się dzisiaj tak istotne. Oczywiście poziom gotowości na przełamanie funkcjonalnej hierarchii, pracy w strukturach silosowych, z tradycyjnym podziałem ról i obowiązków zależy od wielu czynników. Niemniej jednak w czasach rewolucji technologicznej oraz wzrostu konkurencji biznesowej warto skoncentrować się na pracy zespołowej, współpracy w ramach sieci czy zwinnym zarządzaniu, tak wśród pracowników niższego szczebla, jak i kadry kierowniczej. Liderzy muszą działać w sposób zintegrowany, aby sprawnie stawiać czoła wyzwaniom, które po pierwsze, coraz częściej okazują się być interdyscyplinarne, po drugie, zachodzą w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Zgodnie z wnioskami naszego najnowszego globalnego badania HR Trendy 2019 jasno wynika – już kolejny rok z rzędu - że: wydajność, efektywność organizacji to sport zespołowy.

Zarządzanie kadrami w czasie transformacji – AGENDA PANELU:

 • Cyfryzacja i przemiany technologiczne a problemy z kadrami
 • Czy młode pokolenia pracowników wymagają nowego modelu zarządzania?
 • Turkus w natarciu. Czy polskie firmy są gotowe na zmiany?
 • Kij i marchewka do lamusa. Nadciąga motywacja 3.0
 • Lider i przywódca w procesie transformacji


Zarządzanie kadrami w czasie transformacji – SKŁAD PANELU DYSKUSYJNEGO:

 • Tomasz Konik, partner, Deloitte
 • Chip Espinoza, Dean of Strategy & Innovation, Vanguard University of Southern California, Singularity University
 • Radosław Jakociuk, prezes zarządu, W.Kruk SA
 • Michał Kaźmierski, dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
 • Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Budimex SA
 • Magnus Persson, prezes, Skanska w Polsce
 • Aleksandra Paszkiewicz, członek zarządu ds. HR, Nationale-Nederlanden
 • Marek Śliboda, prezes zarządu, Marco Sp. z o.o.
 • Radosław Banach, dyrektor zarządzający, Alstom Konstal SA
   
Czy ta strona była pomocna?