EEC, Deloitte, Europejski Kongres Gospodarczy

Artykuł

Edukacja dla rynku pracy

Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte wystąpi na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Katowice, 14 maja 2019 r., godz. 13:30-15:00

W przestrzeni publicznej toczy się gorąca debata na temat systemu edukacji i jego zmian. Jej ważnym elementem powinna być kwestia wpływu edukacji na rynek pracy. W obliczu zmian wywołanych przez czwartą rewolucję przemysłową zmienia się charakter pracy oraz wyzwania, z jakimi mierzyć się będą pracownicy wchodzący na rynek pracy. To, czy będą przygotowani, aby im sprostać, będzie w dużej mierze zależeć od jakości edukacji.

Świat przechodzi właśnie przez czwartą rewolucję przemysłową, która opiera się na łączeniu nowoczesnych technologii cyfrowych z pracą fizyczną oraz umysłową i stopniowym zacieraniem się granic pomiędzy tymi sferami. Państwa, aby rozwijać swoje gospodarki w tych warunkach, muszą stawiać na innowacyjne produkty i usługi. Podstawą do ich generowania jest m.in. kapitał ludzki oparty na wiedzy, a tu kluczowy wpływ ma edukacja. Również przyspieszenie rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o innowacje w dłuższej perspektywie będzie możliwe tylko dzięki nowoczesnemu systemowi edukacji. Edukacja powinna być więc strategicznym priorytetem państwa, jako fundament jego rozwoju.

Myśląc o wyzwaniach zmieniającego się rynku pracy, niezbędne jest zrewidowanie założeń, co do tego, czego uczymy w tej chwili, a czego powinniśmy uczyć z myślą o przyszłości. Systemu edukacji, który obejmuje wieloletnie cykle, nie da się bowiem szybko zmienić. Z jednej strony nie powinien on ignorować bieżących potrzeb rynku pracy, z drugiej jednak musi uwzględniać zmiany prognozowane na minimum dekadę, a nawet dwie do przodu. Ponieważ precyzyjne określenie kierunku rozwoju świata w perspektywie dziesięciu lat jest niemal niemożliwe, powinniśmy wyposażyć dzieci i młodzież w uniwersalne umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w zautomatyzowanym świecie pracy, współdzielonym z robotami i sztuczną inteligencją.

O sukcesie pracowników zadecyduje zdolność adaptacji do zmieniającego się otoczenia, a wraz z rozwojem technologii na znaczeniu będą zyskiwać umiejętności miękkie. Kompetencje przyszłości, których powinna uczyć szkoła, to samodzielne myślenie, umiejętność uczenia się, elastyczność i radzenie sobie ze zmianą oraz odwaga w zdobywaniu nowych kompetencji i szybkim przekwalifikowanie się oraz brak obaw przed technologią. Częścią nowego podejścia do edukacji musi być pełne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie uczenia.

W dyskusji na temat edukacji nie do pominięcia jest również kluczowa rola nauczyciela - edukacja będzie tak dobra, jak zmotywowani i profesjonalni będą nauczyciele. Oni również muszą być oswojeni z technologią, bo ich podopieczni obcują z nią od urodzenia i nie znają już innego świata. Konieczne jest przywrócenie prestiżu tego zawodu, odpowiednie przygotowanie i kształcenie nauczycieli, a także ich godziwe wynagradzanie, adekwatne do roli, jaką pełnią w społeczeństwie i gospodarce. Inwestycja w nauczycieli to bowiem inwestycja w przyszłość nas wszystkich. 

- mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte
 

 

Edukacja dla rynku pracy – AGENDA PANELU:
 • Zawody deficytowe dziś i jutro. Kogo brakuje na rynku pracy?
 • System edukacji powszechnej – poziom szkoły podstawowej i średniej a kwalifikacje pracownika
 • Potrzeba praktycznych umiejętności. Dopasowanie kompetencyjne pracowników
 • Szkolnictwo branżowe odpowiedzią na potrzeby biznesu i zmiany na rynku pracy
 • Zaangażowanie pracodawców i rola samorządów w kształceniu przyszłych kadr

 

Edukacja dla rynku pracy – SKŁAD PANELU DYSKUSYJNEGO:
 • Marek Metrycki, partner zarządzający, Deloitte
 • Marek Chraniuk, prezes zarządu, PKP Intercity SA
 • Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr, PKN ORLEN SA
 • Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Marcin Opaliński, prezes, LS Airport Services SA, LS Technics Sp. z o.o.
 • Monika Roznerska, dyrektor personalna, ArcelorMittal Poland
 • Magdalena Wrobel, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi, KGHM Polska Miedź SA
 • Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Polska

 

Dyskusję moderować będzie Katarzyna Domagała-Szymonek, dziennikarz, PulsHR.pl

Czy ta strona była pomocna?