XV edycja konkursu “The Best Annual Report”

Punkty widzenia

XV edycja konkursu “The Best Annual Report”

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz piętnasty ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2019”. Firma Deloitte ma w tym roku zaszczyt być sponsorem tego prestiżowego wydarzenia. Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Raport roczny zawiera sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane. Tak przygotowany raport jest przesyłany do KNF w ramach okresowych obowiązków informacyjnych.

Po raz ostatni emitenci przesyłali raporty roczne do KNF w formacie pdf. Od 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie elektroniczny standard raportowania ESEF, co za tym idzie XV edycja konkursu jest również edycją podsumowania dotychczasowego raportowania i to nie tylko w zakresie sposobu raportowania, implementacji zmian w MSSF/MSR ale również oszacowania wpływu Covid-19 na prowadzoną działalność, tym bardziej, że termin publikacji wielu raportów rocznych zbiegł się z ogłoszeniem pandemii. Zarówno ESMA jak i KNF zwracały emitentom uwagę na konieczność zaraportowania tego wpływu.

Kapituła tegorocznego konkursu kładła szczególny nacisk na weryfikację wszystkich obligatoryjnych części raportu rocznego; sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W bieżącej edycji nagrody główne wśród przedsiębiorstw otrzymały: PGNiG S.A., PGE S.A. i Azoty S.A.

W grupie banków i instytucji finansowych na podium stanęły Santander S.A., BNP Paribas S.A., Alior S.A.

9 lat temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie.

Prawo do tytułu modelowego raportu rocznego otrzymali: KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., Grupa Tauron Polska Energia S.A. oraz mBank S.A., PKO Banku Polskiego S.A, ING Bank Śląski S.A. i PZU S.A., tworząc „Klub The Best of The Best”. W kolejnym roku do tego elitarnego grona dołączy PGNiG S.A.

 

Od 12 lat mamy w konkursie kategorię: najlepszy Raport roczny online, w której dominują PGE S.A i PZU S.A. a od 5 lat kategorię raport zintegrowany, gdzie królują PKN Orlen S.A. i PZU S.A., ale PGNiG S.A. i JSW S.A. bardzo zbliżają się do liderów.

W grupie spółek New Connect niekwestionowanym liderem został Photon Energy N.V.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czy ta strona była pomocna?