Analizy

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Co reguluje i dlaczego budzi tyle emocji?

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wymaga od zarządów i rad nadzorczych nowego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem korupcji w spółkach.