Artykuł

Nowe przepisy w mocy

Biuletyn Rad Nadzorczych 9/2017

Dobiegający końca rok 2017 obfitował w zmiany istotne z punktu widzenia ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami. Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy nowelizacja ustawy o rachunkowości to tylko kilka najważniejszych przykładów.