Artykuł

MSSF dla spółek giełdowych

Biuletyn nr 14

Maj 2016 r.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14:

  • MSSF 15 – Przychody z umów z klientami
    Przegląd zagadnień branżowych: sektor produktów przemysłowych
  • MSSF 16 – Leasing
    Przegląd zagadnień branżowych: sektor telekomunikacyjny
  • Symulator wpływu MSSF 16
Pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14
Czy ta strona była pomocna?