Artykuł

Biuletyny MSSF dla spółek giełdowych nr 7

Biuletyn jest wspólną inicjatywą Deloitte oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Biuletyn „MSSF dla spółek giełdowych” jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce.