Naprzeciw standardom - kontynuacja działalności i zmiany do MSSF

Artykuł

Naprzeciw standardom - kontynuacja działalności i zmiany do MSSF

Wydanie marcowe Biuletynu MSSF - materiały szkoleniowe na temat wymogów standardów istotnych przy ocenie zdolności kontynuacji działalności. Przedstawiamy również pakiet szczegółowych zmian do MSSF.

Biuletyn MSSF (marzec 2021)

W niniejszym wydaniu Biuletynu omawiamy materiał szkoleniowy pt.
Going concern – a focus on disclosure (Kontynuacja działalności - ujawnienia), opublikowany przez Fundację MSSF w styczniu 2021 roku.

Biuletyn poświęcony jest również szczegółowym zmianom standardów
MSSF, opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w maju 2020 roku.

Omawiane zmiany obejmują:

  • Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych wraz ze zmianami
    do MSSF 3;
  • Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania;
  • Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – umowy rodzące obciążenia – koszt wypełnienia umowy;
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2018 - 2020)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16 oraz MSR 41).


KONTAKT - POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (marzec 2021)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?