MSSF 17 - Ubezpieczenia

Kalkulacja kosztów czy maksymalizacja korzyści?

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła w maju 2017 standard MSSF 17, który wprowadza nowe podejście wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych oraz rozpoznawania przychodów i zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami