MSSF Ubezpieczenia

Artykuł

Odliczanie do MSSF 17

Dołącz do naszej rozmowy!

Webcasty Deloitte pt. „Odliczanie do MSSF 17”, prowadzone przez Francesco Nagariego, Globalnego lidera ds. sprawozdawczości MSSF zakładów ubezpieczeniowych, będą poświęcone tematom, które zainteresują zakłady ubezpieczeniowe przygotowujące się do wdrożenia MSSF 17.

Zapamiętaj datę! Podsumowanie majowego spotkania Grupy Specjalnej ds. Przyjęcia MSSF 17 — środa, 9 maja

Bądź z nami w środę, 9 maja, aby obejrzeć nasz kolejny webcast transmitowany na żywo, podsumowujący wyniki drugiego spotkania Grupy Specjalnej ds. Przyjęcia MSSF 17. Podczas spotkania, które odbyło się 2 maja, Grupa omówiła sześć istotnych opracowań dotyczących:

 • łączenia umów ubezpieczeniowych;
 • przepływów pieniężnych w kontekście granicy umowy ubezpieczenia;
 • granicy posiadanych umów reasekuracyjnych i mechanizmów przeszacowania;
 • ustalania wielkości świadczeń w celu określenia jednostek objętych ochroną;
 • korekty ryzyka w grupie podmiotów; oraz
 • raportu dotyczącego trudności związanych z wdrożeniem.

Pracownicy RMSR zgłaszali również inne zadane pytania dotyczące wdrożenia, które nie zostały poddane pod dyskusję Grupy Specjalnej.

W środę, 9 maja Francesco Nagari, Globalny lider ds. sprawozdawczości MSSF zakładów ubezpieczeniowych oraz członek Grupy Specjalnej ds. Przyjęcia MSSF 17 dokona podsumowania wyników rozmów Grupy. Na koniec webcastu uczestnicy będą mieli możliwość zadania pytań w sesji na żywo.

Webcast będzie transmitowany na żywo o następujących porach:

 • Region Azji i Pacyfiku: godz. 13:00 HKT
 • Europa, Bliski Wschód i Afryka: 9:30 (BST) | 16:30 (HKT)
 • Ameryka Północna, Środkowa i Południowa 9:30 (EDT) | 14:30 (BST)

Wpływ MSSF 17 na Kluczowe Wskaźniki Efektywności związane z systemem premiowania

Jaki jest związek między MSSF 17 a Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności związanymi z systemem premiowania? Jakie powinno być podejście branży ubezpieczeniowej do zmian w Kluczowych Wskaźnikach Efektywności związanych z systemem premiowania spodziewanych w wyniku wdrożenia MSSF 17? Jaki jest spodziewany wpływ powyższych zmian na ogólny system premiowania kadry kierowniczej?

W webcaście omówiono:

 • związek między MSSF 17 a Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności związanymi z systemem premiowania;
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności, które ulegną zmianie i charakter takiej zmiany;
 • ogólne skutki MSSF 17 na Kluczowe Wskaźniki Efektywności związane z systemem premiowania; oraz
 • przykładowy plan dotyczący wdrożenia niezbędnych zmian.

Simon Walpole i Peter Devlin dzielą się swoimi poglądami na temat możliwych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stwarza MSSF 17 dla systemu Total Rewards, tworząc indywidualne rozwiązania, które łączą się z wymogami MSSF 17.

 

Najważniejsze punkty spotkania Grupy Specjalnej ds. Przyjęcia MSSF 17

14 lutego 2018 r.

21 września 2017 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości powołała członków Grupy Specjalnej ds. Przyjęcia MSSF 17. Nasz najnowszy webcast jest poświęcony wynikom pierwszego spotkania Grupy, które odbyło się 6 lutego 2018 r. i dotyczyło siedmiu istotnych opracowań na temat:

 • oddzielenia elementów ubezpieczenia w ramach pojedynczej umowy;
 • granicy umowy ubezpieczenia podlegającej dorocznemu przeszacowaniu;
 • granicy umowy ubezpieczenia w umowach reasekuracyjnych;
 • przepływów pieniężnych z tytułu pozyskania umowy ubezpieczenia wypłacone dla nowo podpisanych umów;
 • ustalania wielkości świadczeń w celu określenia jednostek objętych ochroną;
 • przepływów pieniężnych z tytułu pozyskania umowy ubezpieczenia podczas zastosowania wartości godziwej dla celów przyjęcia nowego standardu; oraz
 • kwestii, które w chwili zgłoszenia przez interesariuszy, mogły zostać omówione przez pracowników RMSR bez dostępu do pełnego opracowania dla celów dyskusji na spotkaniu Grupy Specjalnej.

Więcej informacji na temat spotkania Grupy Specjalnej można znaleźć w newsletterze pt. „IFRS in Focus” na stronie internetowej IAS Plus.

Zarządzanie danymi w obliczu zmian w obszarze finansów i aktuariatu

Jakie są główne wyzwania stojące przed zakładami ubezpieczeniowymi w obszarze zarządzania danymi? W jaki sposób prace związane z MSSF 17 odpowiadają podejściu zakładów ubezpieczeniowych do zarządzania danymi?

Webcast przedstawia:

 • ogólny bieżący obraz danych ubezpieczeniowych z perspektywy finansowej i aktuarialnej;
 • nową epokę sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych, którą zwiastuje MSSF 17; oraz
 • wpływ MSSF 17 na dane i systemy.

Francesco Nagari i Richard Marshall dzielą się swoimi poglądami na temat możliwych sposobów poradzenia sobie z wyzwaniami, jakie stwarza MSSF 17 dla zarządzania danymi oraz przedstawiają różne rozwiązania, z których mogą skorzystać zakłady ubezpieczeniowe, aby uprawnić integrację i automatyzację danych.

Dowiedz się więcej na temat MSSF 17

Czy ta strona była pomocna?